Contact

Secretariaat

Ondernemersvereniging Voorschoten
Postbus 134
2250 AC Voorschoten

Rechtsvorm

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Ingeschreven in
verenigingsregister KvK onder nr. 40448454

Statutaire naam

Ondernemersvereniging Voorschoten

Statutaire zetel

Voorschoten

Contact

06 32 27 56 91 (L. Westra, ambtelijk secretaris)
(071) 561 0440 (F.J.M. ten Have, voorzitter)

info@ondernemersverenigingvoorschoten.nl

Akte van oprichting: 18-10-1995
Laatste statutenwijziging: 11-03-2002

Contactformulier