Bizworld 2014

Maatschappelijk

De OVV fungeert als netwerk en belangenbehartiger voor de Voorschotense bedrijven in het algemeen en de leden in het bijzonder. Daarnaast is de vereniging ook maatschappelijk zeer actief. Zo werd al enige keren het belangrijkste lijsttrekkersdebat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen door ons georganiseerd.

Ook stonden wij aan de wieg van het Economisch Platform Voorschoten (EPV), waarin zes plaatselijke ondernemersorganisaties samenwerken. Het EPV fungeert als overlegpartner van de gemeente in het Economisch Overleg Voorschoten (EOV).

Met de gemeente werd en wordt ook nauw samengewerkt bij de verbetering van het digitale ‘Ondernemersloket’.

De Voorschotense basisscholen kunnen elk jaar deelnemen aan het project ‘BizWorld’ waarin kinderen uit groep acht kunnen kennismaken met veel aspecten van het voeren van een eigen bedrijf (zie foto). Behalve een gratis lespakket ontvangen zij begeleiding van leden van onze vereniging.

In 2017 stellen wij ook een prijs in voor het meest aansprekende ondernemersinitiatief. Beide activiteiten zijn bedoeld om de ondernemerszin te bevorderen.