farsi-zorgtafel

Zorgtafel Voorschoten

Samenwerkende zorgondernemers voor een nog betere zorg voor onze inwoners

De ondernemersvereniging Voorschoten is recent gestart met het opzetten van een ‘zorgtafel Voorschoten’. Met de zorgtafel wil de OVV zoveel mogelijk zorgondernemers binnen de gemeente Voorschoten beter met elkaar laten samenwerken. Het ultieme doel van dit initiatief is zorg in de breedste zin van het woord beschikbaar stellen aan de inwoners van Voorschoten. Hierbij gaat het niet alleen om fysieke zorgverlening vanuit de 1e of 2e  lijns- zorg, maar bijvoorbeeld ook om het levensloopbestendig maken van een woning. Denk hierbij aan het toepassen van domotica, het plaatsen van een traplift of een aangepaste badkamer met comfortsanitair. Zelfs breder kan het ook gaan om het aanbieden speciale vaartochten voor senioren. Initiatiefnemer en contactpersoon van de zorgtafel Voorschoten is beoogd bestuurslid van de OVV Dr. Reza Farsi.

Zorg nog beter uitvoeren

“Als we alle ondernemers die op de een of andere manier te maken hebben met de zorg in kaart hebben en iedereen van elkaar weet wat de ander doet, dan kunnen we de zorg voor de inwoners van Voorschoten nog beter en persoonlijker uitvoeren”, meent Farsi. “Bij zorgondernemers denk je al snel aan huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, psychologen of te wel de 1e  en 2e lijns- zorg, maar ik wil het graag veel breder trekken. Stel bij de huisarts komt iemand binnen die tegen een burn-out aanzit en in zijn huidige werk totaal niet meer op zijn plek zit. Hoe mooi zou het zijn als je deze persoon dan naar bijvoorbeeld een loopbaancoach in Voorschoten kunt doorverwijzen. Of iemand is niet meer in staat zelf in en uit bad te stappen, maar moet wel douchen in het bad. Dan is het fijn als je weet dat er een bedrijf in onze gemeente zit die gespecialiseerd is in het levensloopbestendig maken van woningen en zo’n aangepast bad kan plaatsen.”

“Het idee om zoveel mogelijk zorgondernemers in Voorschoten in kaart te brengen en met elkaar te verbinden is eigenlijk ontstaan vanuit drie zaken. Allereerst mijn persoonlijke ‘drive’ om zorg op meerdere terreinen te bundelen om het voor de inwoner van Voorschoten zo makkelijk mogelijk te maken. Vanuit mijn eigen multidisciplinaire gezondheidscentrum werken wij al volgens dit principe. Op de tweede plaats zie ik het als mijn taak vanuit de OVV om ondernemers bij elkaar te brengen en te kijken hoe we voor elkaar ‘business’ kunnen genereren. Zorg is mijn discipline dus logisch dat ik daar mee begin. En op de derde plaats een verzoek vanuit de gemeente Voorschoten. Wethouder Nanning Mol heeft mij gevraagd mee te denken hoe zorg nog beter op de kaart gezet kan worden in Voorschoten.

Zorgtafel bijeenkomsten

Op dinsdagavond 10 april organiseren wij een eerste bijeenkomst van de zorgtafel Voorschoten in het Museum Voorschoten. Hier zijn alle Voorschotense ondernemers die op welke manier dan ook in of voor de zorgsector werkzaam zijn van harte welkom. Dus ook als u (nog) geen lid bent van de OVV. Het belangrijkste doel van deze eerste avond is om vooral kennis met elkaar te maken, contacten te leggen en te kijken waar en hoe we de inwoners van Voorschoten de zorg kunnen bieden die ze nodig hebben. Die avond krijgt op dinsdagavond 8 mei een vervolg met een thema-avond, waarvoor we één of meer bekende gastsprekers uit de zorgsector zullen uitnodigen. Aan de agenda en invulling van deze avond wordt nog hard gewerkt.

Thema avond 1:
Kennismaken in de zorgsector

Datum:
Dinsdag 10 april 19:30-21:00 uur (inloop vanaf 19:00 uur)

Locatie:
Museum Voorschoten, Voorstraat 17 Voorschoten

Thema avond 2:
Samenwerken in de zorgsector

Datum:
Dinsdag 8 mei 19:30-21:00 uur (inloop vanaf 19:00 uur)

Locatie:
Museum Voorschoten, Voorstraat 17 Voorschoten

Bent u zorgondernemer? Meld u dan aan voor de zorgtafel bijeenkomsten!

Alle Voorschotense ondernemers in de zorgsector worden opgeroepen zich nu al voor één of beide avonden aan te melden. Wij vragen u om vooraf een mail te sturen naar info@ondernemersverenigingvoorschoten.nl. Geef u direct op, dan bent u verzekerd van de tijdige ontvangst van een officiële uitnodiging. Ondertussen zijn er al een flink aantal aanmeldingen binnen.

Contactpersoon en initiatiefnemer

Dr. Reza Farsi MSc is beoogd bestuurslid van de Ondernemersvereniging Voorschoten. Naast zijn tandartspraktijk Prinsenhof in Leidschendam is hij in het najaar van 2016 een multidisciplinair gezondheidscentrum gestart in de Krimwijk (Park Allemansgeest). Dr. Reza Farsi zal ook namens de OVV de contactpersoon zijn voor alle zorgondernemers die interesse hebben om zich aan te sluiten.