OVV_2015_Bizworld

BizWorld: Jong ondernemen geleerd is oud gedaan

Wat komt er allemaal kijken bij het stichten en runnen van een bedrijf? Door deel te nemen aan het project BizWorld kunnen kinderen ervaren wat het betekent om persoonlijk bij een bedrijf betrokken te zijn.

BizWorld is bedoeld voor leerlingen in groep acht van de basisschool. In een groep (‘team’) van zes kinderen leren ze hoe ze een eigen bedrijf kunnen opzetten en runnen. Uniek hierbij is, dat ze op hun weg door ‘het bedrijfsleven’ worden wegwijs gemaakt en geholpen door één of meer van onze leden. Zo krijgen ze rechtstreeks informatie van ervaringsdeskundigen en wordt de passie voor het ondernemerschap heel direct overgebracht.

Moet je kinderen zo vroeg al confronteren met de zakenwereld?

Een legitieme vraag, maar ook met een helder antwoord: Ja. De praktijk van alledag toont namelijk aan, dat ondernemerszin en investeringsbereidheid de belangrijkste pijlers onder onze welvaart en ons welzijn vormen. Hoe eerder jonge mensen weten waar hun kansen liggen, wat hun kwaliteiten en beperkingen zijn, hoe beter zij zich voor zichzelf maar ook de maatschappij in het algemeen op de toekomst kunnen voorbereiden.

Alle informatie over het programma kunt u vinden op: www.jongondernemen.nl/bizworld

Wilt u als lid van de Ondernemersvereniging Voorschoten graag meewerken aan dit project dan horen we dit uiteraard graag. Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste ondernemers die bereid zijn een paar dagdelen voor de klas te staan. U kunt zich opgeven via: info@http://ondernemersverenigingvoorschoten.nl.

Wilt u uw basisschool voor deelname aan het project aanmelden? Stuur dan ook een email naar info@http://ondernemersverenigingvoorschoten.nl.