Wie wordt de beste ondernemer van 2017?

OVVNieuwjaar201617kl

Wie wordt de beste ondernemer van 2017?

Net als in 2015 organiseren wij ook in 2017 een wedstrijd om de beste ondernemer van het dorp in beeld te krijgen. En net als toen kunnen alle Voorschotense inwoners en ondernemers kandidaten voordragen. Jullie hebben daarvoor tot 1 oktober de tijd. Een email of brief naar OVV, p/a Veurseweg 24 B, 2252 AB Voorschoten met de naam en het adres van je kandidaat en de redenen van je voordracht is voldoende.

In 2015 won Paul Bruijnzeels van La Casita na een spannende strijd met Monique van Oijen van Pien & Polle en Machiel Vlieland van Extra Vert Tuinontwerp en Tuinwinkel de prijs. Er werden toen in totaal 10 voordrachten gedaan. Maar in de afgelopen twee jaar is er op ondernemersgebied natuurlijk weer veel gebeurd. In het dorp en de winkelcentra openden veel nieuwe winkels hun deuren en werden andere opgefrist of uitgebreid. En op onze bedrijventerreinen zagen we ook heel veel nieuwe bedrijvigheid.

Maar wat spreekt jullie het meeste aan? Laat het de OVV weten. Ondernemers, die de vorige keer werden voorgedragen, komen ook nu weer voor de prijs in aanmerking. Een goede ondernemer zit immers nooit stil en is altijd bezig zijn of haar bedrijf beter te maken.

Procedure
De ingestuurde voordrachten kunnen door het OVV-bestuur worden aangevuld. Een onafhankelijke jury, die dit keer bestaat uit notaris Marian Pérez, Rabo MKB-directeur Henk Werlemann en VNO-NCW’s Laura van Klink onderzoekt de binnengekomen voordrachten, gaat het gesprek met een aantal kandidaten aan en bepaalt wie genomineerd en de winnaar worden. De bekendmaking en prijsuitreiking vinden op de nieuwjaarsbijeenkomst van de OVV in 2018 plaats. Behalve een kleinood en fraaie oorkonde ontvangt de winnaar ook het aanbod van steun om niet gedurende één jaar bij de verdere ontwikkeling van zijn/haar bedrijf door het actief in contact brengen met leden van de OVV die de winnaar daarbij van nut kunnen zijn.