Afscheid van twee boegbeelden

afscheid-frank

Afscheid van twee boegbeelden

‘Fout van 25 jaar terug meer dan goed gemaakt’

Wij namen op donderdag 8 oktober in de coronaproof ingerichte voormalige Kruispuntkerk officieel afscheid van twee boegbeelden: bestuurslid Manon Vonk (Vonkfactor 13)  en voorzitter Frank ten Have (F.J.M. ten Have Holding). Ook konden de leden nader kennismaken met hun opvolgers in het bestuur Frederike Werts (ScheerSanders Advocaten) en Dominique de Vries Schultink (Duivenvoorde Uitvaartzorg). En was men getuige van Fred Snelderwaard (Koeleman Accountants en Belastingadviseurs) in zijn nieuwe rol van voorzitter van de vereniging.

Fred leidde de vergadering voortvarend door de agenda en nam uitgebreid de tijd om Manon en Frank in het zonnetje te zetten. Daarbij wees hij op de uitstekende manier waarop Manon gedurende zo’n negen jaar de belangen van de Voorschotense ZZP’ers behartigde en haar belangrijke rol bij de oprichting van drie van de vier broodfondsen die het dorp nu rijk is en haar nog niet vervulde streven om te komen tot een ZZP-huis in het centrum. Wat het laatste betreft, kon hij melden dat het draagvlak daarvoor in de plaatselijke politiek lijkt te groeien. Frank roemde hij om de collegiale manier, waarop hij ruim zes jaar leiding aan de OVV heeft gegeven en de zaken die in zijn bestuursperiode zijn gestart, zoals de ondernemersprijs en het ondernemersgala. Als oud-wethouder, gepokt en gemazeld in de politiek wist hij de ondernemersstandpunten op de juiste plaatsen over het voetlicht te brengen en zorgde hij ervoor dat steeds meer rekening wordt gehouden met onze visie. Het bestuur droeg hem voor het erelidmaatschap voor, wat door de vergadering met een hartelijk applaus werd aanvaard. Bestuurslid Mark van Rooyen (Pretec) reikte Frank het bijbehorende speldje uit, dat hij in verband met COVID-19 zelf mocht opspelden. Van de voorzitter ontvingen Manon en Frank ook nog een fraai boeket.

In haar dankwoord roemde ook Manon Vonk de goede sfeer en onderlinge samenwerking in het bestuur. Ze was blij te zien dat inmiddels twee vrouwen er deel van uitmaken. Op meer vrouwelijke bestuurders had zij al langer aangedrongen. Zij riep andere vrouwen op zich ook beschikbaar te stellen en daarbij het voorbeeld van Pippi Langkous na te volgen, die zei: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik kan het.” Het stuk persoonlijke ontwikkeling dat het bestuurslidmaatschap ook met zich meebracht, heeft zij als bijzonder waardevol ervaren. Frank ten Have meldde dat hij in 2014 na lang aarzelen op een verzoek van toenmalig voorzitter Hein Tipker was ingegaan. Hij herinnerde zich dat onze vereniging kort na zijn wethouderperiode was opgericht, omdat de Voorschotense ondernemers zich toen onvoldoende gehoord en begrepen voelden. Daar kon hij wel inkomen. Hij had daarom iets goed te maken. Hij begon in de nasleep van de financiële crisis en stopte toen de coronacrisis begon. Hoewel zelf niet echt een ondernemer heeft hij grote bewondering voor hoe ondernemers anticiperen op steeds wijzigende omstandigheden en altijd weer nieuwe kansen zien. Een goed ondernemersklimaat is in zijn ogen van levensbelang voor het dorp. Hij hoopte daaraan nu wel zijn steentje te hebben bijgedragen. Uit het dankbare applaus dat op zijn woorden volgde, kan geconstateerd worden dat de vergadering het daar van harte mee eens was.

Andere zaken die aan de orde kwamen, waren de verslagen over 2019 en de eerste negen maanden van dit jaar van secretaris Jasper Suijten (Spore Creation) en penningmeester Frederike Werts. Door de coronacrisis konden dit jaar weinig ledenactiviteiten worden uitgevoerd en moest de viering van het zilveren jubileum noodgedwongen voor onbepaalde tijd worden uitgesteld. Reden om de contributie voor 2021 te halveren tot € 87,50. Gehoopt wordt dat dit andere ondernemers over de streep zal trekken om lid te worden. Want een sterke ondernemersvereniging is van groot belang voor het hele dorp. Aanmelden kan elders op deze site.