Alarmbel over het verkeer: Voorschoten mag niet op slot!

lammenschansplein

Alarmbel over het verkeer: Voorschoten mag niet op slot!

Ondanks de bouw van de RijnlandRoute lijkt Voorschoten de komende jaren bijna onbereikbaar te worden voor het wegverkeer. Nu al staan de auto’s in de spitsuren vast voor Den Deijl en het Lammenschansplein en dat lijkt alleen maar erger te worden. Met angst en beven zien wij ook de verkeersaanzuigende werking van de binnenkort gereedkomende The Mall of the Netherlands in Leidschendam tegemoet, waardoor de zuidelijke uitvalsweg van ons dorp kan vollopen. In combinatie met de reconstructie van het Lammenschansplein en nabijgelegen bruggen lijkt de A4 moeilijker dan ooit bereikbaar te worden. Gaat Voorschoten de komende jaren tijdens de spits op slot?

Wij maken ons er sterk voor dat dit niet gebeurt. Immers de Voorschotense bedrijven, maar ook particulieren hebben er alle belang bij dat zij hun klanten en leveranciers kunnen blijven bereiken en omgekeerd. Wij pleiten er daarom voor dat de bij de aanbesteding van de tunnel van de RijnlandRoute geboekte financiële meevaller direct wordt aangewend voor maatregelen waardoor de doorstroming zo veel mogelijk wordt gegarandeerd. Bij de gunning dit voorjaar van de werkzaamheden in Leiden moeten daartoe spijkerharde afspraken in het contract met de aannemer worden vastgelegd.

Of de problemen in noordelijke richting door de reconstructie van het Lammenschansplein en de aanleg van de RijnlandRoute op de langere termijn opgelost worden moet nog worden afgewacht, maar daarnaast maken wij ons ook nog grote zorgen over het gebrek aan daadkracht bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen in Leidschendam en Wassenaar. Onze zuiderburen lijken totaal niet voorbereid op een sterke groei van het winkelende publiek naar het binnenkort omgedoopte Leidsenhage. En de plannen voor een tunnel bij Den Deijl schieten bepaald ook niet op.

Natuurlijk kan het verkeer van, naar, in en door Voorschoten en omgeving niet los worden gezien van de ontwikkelingen in de hele Randstad, waarvan het dorp deel uitmaakt. Wij zijn dan ook blij dat de vier grote steden steeds sterker bij het Rijk aandringen op verbetering van het openbaar vervoer. Voorschoten zou daarvan moeten kunnen meeprofiteren met vaker stoppende treinen op beide stations en herstel van de busverbinding met Wassenaar en de Wassenaarse Slag. Zodat meer forensen en toeristen de auto laten staan en het economische verkeer zo ongestoord mogelijk kan doorgaan. Alleen zo kunnen we naar onze mening welvaart en welzijn hier tot in de verre toekomst zeker stellen.

Bij de foto: Voordat het Lammenschansplein en omgeving er zo uit zien, dreigt het verkeer hier nog veel meer vast te lopen dan nu al het geval is. (Foto: Provincie ZH)