Algemene Vergadering 2018: veel aandacht voor Voorschotense economie

Algemene Vergadering 2018: veel aandacht voor Voorschotense economie

Algemene Vergadering 2018: veel aandacht voor Voorschotense economie

De gastspreker zei op een laat moment af. Een vervanger viel niet meer te regelen. Geluk bij een ongeluk was dat er daardoor meer ruimte was om met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst van de Voorschotense economie. Daarvan werd gretig gebruik gemaakt. En zo was toch sprake van een vruchtbare bijeenkomst.

Notulen, jaarverslagen en cijfers over 2017 bleken hamerstukken. En ook de mutaties in het bestuur en activiteiten- en kascommissie waren formaliteiten. Mark van Rooyen (Pretec) en Co Zitman (Zitman & Co) werden herbenoemd en Jasper Suijten (Spore Creation) en Reza Farsi (Gezondheidscentrum Voorschoten traden toe tot het bestuur. Jasper volgt Sheila Groot (Assurantiekantoor Groot) op die wegens drukke werkzaamheden terugtrad. Reza is extra aangetrokken en wordt speciaal belast met de bevordering van de samenwerking in de zorg en aanverwante sectoren. Hij heeft daar voor zijn benoeming al een start mee gemaakt door een leidende rol te spelen bij de organisatie van de kennismakingsbijeenkomst voor de Zorgtafel.

Bij de bespreking van de toekomst van de Voorschotense economie stond de door het Economisch Platform Voorschoten (EPV), waarin wij samenwerken met de andere lokale ondernemersclubs, uitgebrachte Economische Agenda 2018-2022 centraal. Voorzitter Frank ten Have vatte de inhoud daarvan kort samen met de wensen tot verdere bebouwing (voor wonen en werken) en versterking van het centrum en directe omgeving, het groen en aantrekkelijk houden van Voorschoten, het verbeteren van de bereikbaarheid en vergroten van de werkgelegenheid ter plaatse, waarbij met name aan de sectoren zorg en recreatie en toerisme wordt gedacht. De leden konden zich over het algemeen hier goed in vinden. Gehoopt wordt veel van de wensen terug te vinden in het coalitieakkoord dat in de maak is en meer nog de uitvoering daarvan in de nieuwe raadsperiode. Het bestuur zal het gemeentelijke beleid er de komende tijd voortdurend aan toetsen.

Zoals gebruikelijk werd de vergadering gevolgd door een uitstekende lunch, dit keer verzorgd door Restaurant Floris V, waarbij de ruim 50 aanwezige ondernemers onderling veel kennis en ervaring uitwisselden.