Als we het over dienstverlening hebben….

 

Als we het over dienstverlening hebben…

Recent werden wij benaderd door een van onze leden met een casus die wij zullen voorleggen aan de gemeenteraad als voorbeeld van onnodig bureaucratisch handelen (overbodige bestemmingsplanwijzing), klantonvriendelijk handelen (niet in behandeling nemen/inhoudelijk reageren op responsbrief die overduidelijk als bezwaarschrift had moeten worden behandeld) en het veroorzaken van onnodige kosten bij zowel gemeente als aanvrager.

 In de zogenaamde bollenschuur aan de Veurseweg is door de gemeente een procedure gevoerd voor de vestiging van een tuinontwerpbureau inclusief een tearoom. Bij de aanvraag voor de tearoom door de ondernemer was echter sprake van een lunchroom, bestemmingsplan technisch geen enkel verschil met een tearoom. Toch heeft de gemeente gekozen hiervoor een nieuwe aparte procedure te volgen en een forse legesheffing op te leggen. Toen de ondernemer daartegen protesteerde, is dit niet als bezwaarschrift behandeld. Na reactie van de ondernemer blijkt de gemeente een verkeerde juridische grondslag voor de leges te hebben gehanteerd, trekt deze in en komt vervolgens op andere gronden tot weer dezelfde legesheffing.

Omdat de tearoom al was vergund, was een wijziging met bijbehorende legesheffing overbodig. Ook is het niet terecht een evident protest van de ondernemer (die vraagt wat het verschil is, waarom de procedure gevolgd moest worden, waarom dat zoveel moest kosten en waarom hem dat van tevoren niet is verteld) niet in formele zin te behandelen als bezwaarschrift. Deze casus vinden wij dan ook een voorbeeld van onnodige bureaucratie, onnodige kosten (voor zowel gemeente als ondernemer) en klantonvriendelijk handelen. Wij vinden het belangrijk dat ook de gemeenteraad ziet hoe deze casussen verlopen.

Mochten er collega-ondernemers zijn die iets dergelijks meemaken of hebben gemaakt, dan vernemen wij dat graag als OVV. Hoewel we voorzichtig willen zijn met casuïstiek (iedere casus heeft zo zijn eigen achtergrond) vinden wij dit wel symptomen van bepaalde processen die bij de gemeente anders en beter kunnen. En daar willen we graag wat aan proberen te doen. En concrete voorbeelden kunnen helpen om dingen te veranderen, dus laat het ons weten.

Dit bericht delen?