ALV enthousiast over plannen Centrum-Oost

ALV enthousiast over plannen Centrum-Oost

‘Hoe eerder, hoe liever,’ luidde een spontane reactie tijdens de algemene vergadering op 18 maart op de nu nog heel vage plannen om het MOC-terrein en Wagenerf te herontwikkelen tot een woon- en havengebied voor de pleziervaart met duidelijke verbindingen met het dorpscentrum. ‘Een geweldige impuls voor de lokale economie,’ zei iemand anders. Vastgoedconsultant Ad Kruyt en voorzitter Frank ten Have, die de ideeën over een passantenhaven ontvouwden, konden op veel bijval rekenen.

Wel gaven ze duidelijk aan dat het project minimaal kostenneutraal voor de gemeente moet worden uitgevoerd en dat het van de uitkomsten van berekeningen van projectontwikkelaars zal afhangen of de plannen daadwerkelijk uitvoerbaar zijn.

Bestuursbenoemingen
De presentatie van de plannen vormde het slot van een geanimeerde bijeenkomst, waarin Co Zitman van het gelijknamige schildersbedrijf toetrad tot het bestuur als opvolger van Robert Steijn van Your Life Sportsclub. Secretaris Rob Joosten van de Rabobank en bestuurslid Manon Vonk van VonkFactor 13 werden voor een nieuwe driejaarstermijn benoemd. Penningmeester Jasper Suijten (Spore Creation) deed een stapje terug om zich voortaan uitsluitend op het werk van de activiteitencommissie toe te leggen.

Positief en negatief
De secretaris meldde veel positieve ontwikkelingen in 2015, waar nieuwe penningmeester Sheila Groot moest vertellen dat het jaar met een behoorlijk financieel verlies moest worden afgesloten, wat gezien onze riante reserves gelukkig geen problemen opleverde. Wel gaf zij aan dat het bestuur nog meer op de kosten gaat letten. De nu al acht jaar ongewijzigde jaarcontributie van € 175 per bedrijf wordt nog steeds niet verhoogd, hoewel dat in de verdere toekomst onvermijdelijk lijkt, zeker als veel nu nog door een vrijwilliger gedaan werk door betaalde krachten moet worden overgenomen en de spontane vrijwillige financiële en materiële bijdragen steeds minder worden.

Nieuwsvoorziening
Veel aandacht was ook voor onze nieuwsvoorziening. De stopzetting van de maandelijkse pagina in Groot Voorschoten werd door sommigen betreurd. De voorzitter gaf aan dat de keuze voor een maandelijkse interne digitale nieuwsbrief, die ook onder een beperkt aantal relaties wordt verspreid, positief is ontvangen, maar niet in beton is gegoten. Regelmatig zal worden geëvalueerd hoe wij onze leden, collega-verenigingen, politiek en publiek het beste kunnen informeren.

Social media
Voor de invulling van de bijeenkomst op 19 april kregen de leden drie alternatieven voorgelegd. De interesse voor een avond over de gebruiksmogelijkheden van internet en social media bleek verreweg het grootst. Maar mogelijk komen de andere genoemde onderwerpen (ontwikkelingen op het terrein van het arbeidsrecht en de Startup Delta) in een latere bijeenkomst toch ook nog aan de orde. Zoals gebruikelijk werd aansluitend aan de vergadering een voortreffelijke lunch geserveerd. Dit keer in het boven de vergaderzaal gelegen Restaurant Upstairs.

Dit bericht delen?