Ambachts- en Baljuwhuis: functie en historische waarde optimaal benutten voor het dorp

ambachts-en-baljuwhuis

Ambachts- en Baljuwhuis: functie en historische waarde optimaal benutten voor het dorp

Op 29 oktober vond de dorpsdialoog plaats over de toekomst van het Ambachts- en Baljuwhuis. Secretaris Fred Snelderwaard voerde namens ons het woord. Paul Bruijnzeels vertolkte de mening van de horecaondernemers uit de Voorstraat. Zij behoorden tot de weinige voorstanders onder de aanwezigen van de plannen van uitbater Jos Kriek van Restaurant Floris V om de panden om te toveren tot een boutique hotel.

Hoewel wij veel begrip kunnen opbrengen voor de argumenten van degenen, die het A/B huis graag als een Huis van Voorschoten en/of een Cultuurhuis zien, merken wij graag op dat alleen de plannen van Jos tot nog toe een kans bieden om de panden tot in lengte van jaren een nuttige functie in het dorp te geven. De gemeente en gemeenschap hebben de laatste jaren de kansen hiervoor veel te weinig benut. Ook is er sprake van achterstallig onderhoud en een negatieve opbrengst voor de gemeente uit de exploitatie. Voldoende redenen om een boutique hotel, dat ook uitstekend past binnen de wens om Voorschoten toeristisch meer op de kaart te zetten en de Voorstraat verder uit te bouwen als ‘woonkamer van het dorp’, een kans te geven. Zeker als het behoud van de verplichting om het Ambachtshuis een algemene functie ten behoeve van alle Voorschotenaren te geven goed wordt ingevuld en voor de toekomst ook duidelijk wordt zeker gesteld.

Wij doen een beroep op de gemeente de knoop over de toekomst van de panden snel door te hakken en de ondernemer, die al het nodige in zijn toekomstplannen heeft geïnvesteerd, niet langer in onzekerheid te laten. Ons centrum kan zeker nieuwe economische impulsen gebruiken en de komst van een boutique hotel kan daar één van zijn.