AVG bezorgt bedrijven en organisaties veel hoofdpijn

avg-visual

AVG bezorgt bedrijven en organisaties veel hoofdpijn

Als er één ding wel duidelijk werd tijdens onze avond over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 4 april is het dat bedrijven worden opgezadeld met een grote hoeveelheid extra werk, dat meestal niets te maken heeft met de corebusiness. Soms ter bescherming van de eigen zakelijke belangen, maar veel vaker om vorm te geven aan de uitvoering van wettelijke eisen die bedoeld zijn om de persoonlijke levenssfeer van relaties te beschermen.

Frank Oostrum van de Rabobank maakte aan de hand van een aantal sprekende voorbeelden duidelijk hoe groot de risico’s van met name datalekken kunnen zijn. Ze kunnen zelfs het einde van je bedrijf betekenen en je ook als bestuurder daarvan tot de bedelstaf brengen. Gelukkig kunnen veel risico’s wel worden afgedekt, maar ook dan zal je maatregelen moeten nemen.

Rens Goudsmit van TeekensKarstens ging nader in op wat er nu precies wordt gevraagd aan ondernemers. Welke acties moet je ondernemen, wanneer en naar wie. En wat je allemaal moet vastleggen. Aan het eind van zijn halfuurtje bleek iedereen nog lang niet op soms simpel ogende vragen het juiste antwoord te weten. Hoe de Autoriteit Persoonsgegevens exact in de praktijk gaat werken, is ook voor hem nog een raadsel. Belangrijk lijkt wel dat men datalekken daar binnen 72 uur na het bekend worden binnen het bedrijf moet melden.

Robert Korsloot (RCS Voorschoten) tenslotte kwam vooral met handige tips en tools om de materie toch voldoende in de vingers te krijgen. Want je organisatie en processen aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid is onontkoombaar. Hoewel je misschien na de officiële van kracht wording van de AVG op 25 mei nog wel enig respijt hebt, omdat de Autoriteit heel krap in zijn mensen zit en ook zelf nog de nodige ervaring moet opdoen, is het dus zaak wel snel ook in het hoofd de knop om te zetten en bewust aandacht aan deze ingewikkelde en lastige materie te besteden.

Voor de 80 bezoekers als geheugensteun en voor anderen als eyeopener hier de presentatie van Robert Korsloot. Hier de factsheet van TeekensKarstens. Hier de presentatie van Rens Goudsmit. De presentatie van Frank Oostrum tenslotte vind je hier.