Bedrijven maken Voorschoten een stukje veiliger

ehbo2

Bedrijven maken Voorschoten een stukje veiliger

Gemiddeld krijgen in Voorschoten 20 personen per jaar een hartstilstand. Snel en adequaat handelen vergroot de kans op overleven aanzienlijk. Daarvoor worden reanimatiecursussen gegeven en zijn er overal in het dorp AED’s geplaatst.

Naar aanleiding van een bezoek aan de brandweer en EHBO-vereniging in april hebben Centrum Ondernemers Voorschoten (COV) en wij onze leden en hun medewerkers een gratis reanimatiecursus aangeboden. Daarvan werd door 17 bedrijven met 26 personen gebruik gemaakt. Zij kregen op 17 of 19 september les van ervaren instructeurs over hoe een hartstilstand te herkennen en hoe vervolgens te handelen. Men kon mond op mond beademing en borstcompressies oefenen op een pop en zelf ervaren wanneer je 112 moet bellen en wat er dan gebeurt. Zoals het oppiepen van vrijwilligers die snel een AED weten te brengen en te bedienen.

Belangrijk

In ons vergrijzende dorp wordt de aanwezigheid van mensen die kunnen reanimeren en een AED weten te gebruiken steeds belangrijker. De 26 ondernemers en hun medewerkers gaven door hun deelname aan de cursusavond blijk van hun verantwoordelijkheidsgevoel, hoewel ze natuurlijk hopen dat ze de opgedane kennis nooit in praktijk behoeven te brengen. Ze geven in elk geval het goede voorbeeld. Overigens kan iedereen op reanimatiecursus. Die vraagt maar weinig tijd (één avond) en ook voor de deelnamekosten (€ 25) hoef je het niet te laten. Maar je kunt ook voor uitgebreidere cursussen, die bijvoorbeeld tot het officiële EHBO-diploma leiden, kiezen. Meer informatie over alle cursussen vind je op www.ehbovoorschoten.nl.

Foto: Fotohandelaar Hans van den Boogaardt toont zich een gewillig slachtoffer bij een demonstratie van een stabiele zijligging tijdens een reanimatiecursus voor Voorschotense bedrijven (Foto: Jasper Suijten)