Benoeming nieuw lid van het bestuur

dominique

Benoeming nieuw lid van het bestuur

Naar aanleiding van onze email van 20 mei aan de leden over het vertrek van Frank ten Have ontvingen wij een spontane sollicitatie voor de vervulling van de hierdoor ontstane vacature van Dominique de Vries Schultink (29) van Duivenvoorde Uitvaartzorg.

In de bestuursvergadering van 4 juni hebben wij ons hierover beraden en besloten Dominique voor een nadere kennismaking uit te nodigen op de bestuursvergadering van 1 juli. Dat gesprek heeft geleid tot het besluit haar voor benoeming voor te dragen.

Identiek aan de benoeming van Frederike Werts willen wij dat weer op een alternatieve manier doen, aangezien het naar onze verwachting nog lang duurt voor we een algemene vergadering kunnen bijeenroepen en wij verplicht zijn zo spoedig mogelijk in een bestaande vacature te voorzien.

Wij stellen voor Dominique de Vries Schultink met ingang van 1 september 2020 te benoemen tot lid van het bestuur. Mocht je als lid daartegen bezwaar hebben en jezelf of iemand anders willen kandideren, dan vragen wij je dit uiterlijk 15 augustus 2020 met een email naar info@ondernemersverenigingvoorschoten.nl aan ons bekend te maken.

Mochten wij op 15 augustus 2020 geen andere kandidaatstellingen hebben ontvangen, wordt Dominique de Vries Schultink geacht tot bestuurslid te zijn benoemd. Mochten er wel één of meer tegenkandidaten worden gesteld, organiseren wij een verkiezing per email. Via de eerstvolgende digitale nieuwsbrief aan de leden (gepland voor 27 augustus 2020) zullen dan de namen van alle kandidaten worden bekend gemaakt en worden de leden uitgenodigd om uiterlijk 15 september 2020 per email hun stem uit te brengen. De uitslag zal dan worden bepaald op de wijze als genoemd in artikel 13 van de statuten. De benoeming van het nieuwe bestuurslid gaat dan per 1 oktober 2020 in. Voor wie de statuten hierover nog eens wil nalezen: je vindt ze hier.

Het bestuur

 

Bijlage: Dominique de Vries Schultink stelt zich voor