Benoeming nieuw lid van het bestuur

werts_f

Benoeming nieuw lid van het bestuur

Nu Manon Vonk eind 2019 naar Friesland is vertrokken en daarom haar bestuursfunctie heeft neergelegd, is het bestuur sindsdien incompleet. Het was de bedoeling in de op 27 maart geplande algemene vergadering in de vacature te voorzien, maar de coronacrisis wierp roet in het eten. Statutair is de vereniging verplicht zo spoedig mogelijk in bestaande vacatures te voorzien.

Naar het zich nu laat aanzien, zal het nog lang duren, voordat de algemene vergadering alsnog kan worden bijeengeroepen. Om niet nog veel langer incompleet te blijven, hebben wij besloten te proberen de vacature op een alternatieve manier in te vullen zonder de rechten van de leden op benoemingsgebied geweld aan te doen.

In september 2019 hebben wij de leden opgeroepen met kandidaten te komen. Daarop is geen enkele reactie binnengekomen. Daarmee geconfronteerd hebben wij zelf naar kandidaten gezocht en zijn daarbij uitgekomen bij mw. Mr. F.C. (Frederike) Werts, woonachtig in Voorschoten en als advocaat werkzaam bij ScheerSanders Advocaten in Den Haag. In de bijlage bij dit artikel stelt zij zich nader voor.

Wij stellen nu voor haar met ingang van 1 juni 2020 tot bestuurslid te benoemen. Mocht je als lid daartegen bezwaar hebben en jezelf of iemand anders willen kandideren, dan vragen wij je dit uiterlijk 1 mei 2020 met een email naar info@ondernemersverenigingvoorschoten.nl aan ons bekend te maken. Mochten wij op 1 mei 2020 geen andere kandidaatstellingen hebben ontvangen, wordt Frederike Werts geacht tot bestuurslid te zijn benoemd. Mochten er wel één of meer tegenkandidaten worden gesteld, organiseren wij een verkiezing per email. In de eerstvolgende digitale nieuwsbrief (gepland voor 15 mei 2020) zullen dan de namen van alle kandidaten worden bekend gemaakt en word je als lid uitgenodigd om uiterlijk 22 mei 2020 per email je stem uit te brengen. De uitslag zal dan worden bepaald op de wijze als genoemd in artikel 13 van de statuten. Voor wie de statuten hierover nog eens wil nalezen: je vindt ze hier.

Het bestuur

Bijlage: Frederike Werts stelt zich voor