BIZ Vereniging Dobbewijk bestaat vijf jaar

BIZ Vereniging Dobbewijk bestaat vijf jaar

Mooi voorbeeld voor het centrum van het dorp?

Bedrijventerrein Dobbewijk is sinds 2017 een Bedrijven Investerings Zone (BIZ). Een BIZ is een afgebakend gebied waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. De gemeente stelt daarvoor een heffing in, die alle ondernemers binnen het gebied moeten betalen. De opbrengst wordt als subsidie aan een BIZ-vereniging of stichting gegeven, die de activiteiten uitvoert. De activiteiten van de BIZ zijn een aanvulling op die van de gemeente. Het geld wordt gebruikt om de leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit binnen het gebied te bevorderen.

Iedere vijf jaar worden de plannen herzien en getoetst bij de ondernemers om te zien of er voldoende draagvlak is voor voortzetting van de BIZ, de zogenoemde formele draagvlakmeting. Deze meting wordt gehouden middels een stemming onder de in het gebied gevestigde bedrijven, uitgevoerd door de gemeente. Maar daarvoor moeten eerst nieuwe plannen worden gemaakt en met de ondernemers besproken. Afgelopen maanden heeft de BIZ Vereniging dat in de Dobbewijk gedaan. Middels flyers, e-mails, een enquête, persoonlijke gesprekken en bijeenkomsten zijn nieuwe plannen voorgelegd aan de ondernemers en is op informele wijze al een eerste draagvlakmeting gehouden. Uit de feedback is gebleken dat het overgrote deel van de ondernemers de nieuwe plannen steunt. Op 28 september zijn de plannen én de informele draagvlakmeting behandeld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders (B&W) van Voorschoten en voorzien van een positief advies aan de gemeenteraad. Eind november zal dit advies door de gemeenteraad worden behandeld, waarna bij een positief besluit dit wordt gevolgd door een formele draagvlakmeting onder de ondernemers.

BIZ Dobbewijk voorzitter Mark van Rooyen, tevens bestuurslid van onze ondernemersvereniging: “In de afgelopen vijf jaar heeft de BIZ op Dobbewijk geïnvesteerd in een veilige en schone werkomgeving. Door de inzet van parkmanagement is er op het bedrijventerrein o.a. camerabeveiliging gerealiseerd en door gestructureerd overleg met politie, brandweer en gemeente het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) verworven. Ook is aanvullend onderhoud voor de buitenruimte ingekocht en daarnaast heeft verkeersveiligheid door een aantal verkeersonderzoeken, uitgevoerd in opdracht van de BIZ in samenwerking met de buurtvereniging Recht door Recht, een plek gekregen op de agenda van de gemeente. Om al deze activiteiten voort te kunnen zetten, om nieuwe initiatieven op te kunnen pakken en een goed vestigingsklimaat te waarborgen, is het van groot belang dat wij de komende vijf jaar kunnen doorgaan. De resultaten van de informele draagvlakmeting geeft ons bestuur voldoende vertrouwen in het formele traject, dat als resultaat een mandaat voor voortzetting van de BIZ in de komende vijf jaar moet opleveren.”

Onze eigen voorzitter Fred Snelderwaard: “Een BIZ behoeft zich niet te beperken tot bedrijventerreinen. Er zijn in ons land ook diverse winkelgebieden die voor een dergelijke constructie hebben gekozen om het gebied te upgraden en gezamenlijke zaken aan te pakken die anders blijven liggen. Voorschoten-Centrum kent nog geen BIZ. In plaats daarvan wordt een bescheiden bedrag via een reclamebelasting opgehaald. Te weinig om zaken echt groots aan te pakken en de functie en uitstraling van het gebied te versterken. Iets wat juist in deze tijd met sterk groeiende concurrentie vanuit de steden om ons heen, denk bijvoorbeeld aan The Mall of The Netherlands in Leidschendam en niet te vergeten online shopping meer dan ooit nodig is. De BIZ Vereniging Dobbewijk kan een mooi voorbeeld voor het centrum van Voorschoten zijn. Het bestuur van de BIZ zal graag de ervaringen met het oprichten en in stand houden van de BIZ delen met de ondernemers in het centrum, zodat die daarmee hun voordeel kunnen doen, mochten zij ook willen proberen een BIZ van de grond te krijgen.”