Blij met grote aandacht in verkiezingsprogramma’s

Blij met grote aandacht in verkiezingsprogramma’s

Maar ‘the proof of the pudding is in the eating’

De in het Economisch Platform Voorschoten (EPV) verenigde ondernemersclubs zijn erg blij met de grote aandacht die de plaatselijke politieke partijen over het algemeen in hun verkiezingsprogramma’s hebben voor ondernemen en bedrijvigheid in het dorp. Secretaris Jasper Suijten: “We zien er veel van de in onze Economische Agenda 2022-2026 genoemde wensen in terug en soms zelfs meer dan dat. Maar dat gold vier jaar geleden eigenlijk ook. En met de Alliantie Burgers Voorschoten in hun BestuursEffect Rapportage constateren ook wij dat er de afgelopen jaren te weinig is gerealiseerd van alle goede voornemens, die er in 2018 zijn afgesproken. Het komt natuurlijk uiteindelijk vooral op de uitvoering aan.”

Was D66 in 2018 nog het ondernemersvriendelijkst in zijn programma, dit keer krijgt het CDA die eer. Deze partij streefde daarmee ook de VVD op dit terrein voorbij. PVDA en Voorschoten Lokaal (VL), dat in de vergelijking de plaats van ONS Voorschoten, die dit keer niet aan de verkiezingen meedoet,  innam, scoren ongeveer even goed. De programma’s van GroenLinks (GL) en SP kwamen als minst goed voor ondernemers uit de bus. Waar de SP zich evenwel qua ondernemersvriendelijkheid iets verbeterde, kon het GroenLinks programma de ondernemers een stuk minder bekoren, dan vier jaar terug.

Beoordeeld op 10 punten

Net als vier jaar terug heeft het EPV de wensen in 10 punten samengevat. Soms identiek aan toen soms nieuw of gewijzigd. Nieuw was bijvoorbeeld de aandacht voor nieuwbouw (verdichting) in het centrum, waarop vrijwel alle partijen goed scoorden, maar VL niets over meldde. En ook vinden alle partijen, uitgezonderd SP dat hierover niks zegt, dat het centrum aantrekkelijker moet worden. De bedrijventerreinen krijgen bij SP en VL geen aandacht. Ondernemen in Zorg & Welzijn, Toerisme & Recreatie en Zakelijke dienstverlening die door het EPV als groeisectoren worden beschouwd, komen er in diverse programma’s bekaaid af. Veel partijen hebben wel aandacht voor verbetering van de gemeentelijke dienstverlening aan en regelgeving voor ondernemers. Het overleg tussen gemeente en ondernemersorganisaties kan daarentegen op minder belangstelling rekenen. Bereikbaarheid en verkeer blijkt voor nagenoeg alle partijen een zorgenkindje. En de rol die het plaatselijke bedrijfsleven bij het uitvoeren van de verduurzamingsopgave kan spelen, blijft gelukkig in veel programma’s niet onbenoemd.

Benieuwd naar het oordeel van het EPV?
Klik dan hier door naar het overzicht.

Benieuwd naar het rapport van de Alliantie Burgers Voorschoten over de gemeentelijke prestaties van de afgelopen vier jaar?
Klik dan hier door naar hun rapport.

Lijsttrekkersdebat
Op maandagavond 7 maart om 19.30 uur (zaal open vanaf 19 uur) vindt in het Cultureel Centrum net als vier jaar terug het lijsttrekkersdebat plaats. Klik hier voor meer informatie daarover en aanmelden daarvoor naar het bericht elders op deze site.