Blij met verruiming winkeltijden

intratuin

Blij met verruiming winkeltijden; concurrentienadeel opgeheven

Wij zijn blij met het besluit van de gemeenteraad op 16 november 2018 om de winkeltijden in het dorp meer vrij te geven. Ondernemers kunnen hun zaak nu ook op 1e Paas-, 1e Pinkster- en 1e Kerstdag voor het publiek openen.

Voorzitter Frank ten Have: “Met name de supermarkten en tuincentra ondervonden nadelen van de gedwongen sluiting op de grote feestdagen. Hun concurrenten in de regio mochten wel open zijn met als gevolg dat veel koopkracht uit ons dorp naar de buurgemeenten wegvloeide. De gemeente heeft voor onze ondernemers nu een gelijk speelveld gecreëerd. Overigens staat het elke ondernemer vrij wel of niet van de verruimde mogelijkheden gebruik te maken. Zelf verwacht ik dat er net als op de zondagen maar een beperkt aantal zaken zullen open gaan. Een ondernemer zal altijd een kosten-baten afweging maken en daar alleen toe besluiten als een openstelling rendabel is.”

Met de verruiming van de winkeltijden komt een einde aan onze jarenlange lobby daarvoor. Ten Have: “Het had beslist nog een stuk sneller gekund, maar het dit voorjaar aangetreden college en de nieuwe gemeenteraad hebben het onderwerp gelukkig wel voortvarend aangepakt, waardoor ondernemers, die dat willen al de komende 1e Kerstdag van de nieuwe mogelijkheden gebruik kunnen maken om Voorschotense en andere consumenten in hun zaak te verwelkomen.”

Hier de link naar de vooraankondiging die namens de gemeente naar ons gestuurd werd.

Bij de foto: Ook de Intratuin aan de Leidseweg-Noord heeft lang aangedrongen op verruiming van de winkeltijden in Voorschoten