Bouwen, bouwen, bouwen!

Bouwen, bouwen, bouwen!

Er is een schreeuwend tekort aan woningen in Nederland. Op dit moment zo’n 300.000 en als we de statistici moeten geloven, moeten er voor 2030 zelfs meer dan een 1 miljoen nieuwe huizen worden gebouwd. De huizenprijzen rijzen de pan uit. Jongeren zijn gedwongen jaren langer bij hun ouders te blijven wonen en senioren, die met minder vierkante meters toe kunnen, kunnen geen passend appartement vinden. Ook in Voorschoten stagneert de boel.

Bij zo’n grote vraag zou je denken dat de huizen de grond uitschieten en in sommige plaatsen is dat ook het geval. Maar in Voorschoten zijn de bouwactiviteiten nog heel beperkt. Roosenhorst aan de rand van de Duivenvoordecorridor is momenteel zo’n beetje de enige plaats waar flink wordt gebouwd. Plannen zijn er wel. Intratuin en Het Arsenaal in de noordpunt, Beresteijn in het midden en Starrenburg III in het zuiden om er maar een paar te noemen. We zouden al een heel stuk verder zijn als die vaak al tientallen jaren geleden aangewezen locaties nu eindelijk eens worden bebouwd.

Maar wie verder kijkt ziet dat er nog veel meer moet gebeuren. En dan natuurlijk graag zonder het groene karakter van onze gemeente aan te tasten. Dus verdichting in het centrum en de hoogte in. Het maakt immers nogal wat uit of je 30 of minder (laagbouw) of 60 of meer (hoogbouw) woningen per hectare realiseert. Er is nog plek genoeg in het dorp. Denk aan de Kruispuntkerklocatie, het Churchillplein, Wagenerf, MOC-terrein, de sporthal en omgeving en Huize Bijdorp. Maar het vereist wel een omslag in het denken van veel dorpsgenoten. Wie herinnert zich niet het sterke verzet tegen de hoogte van de bebouwing bij het Deltaplein. Of het afblazen van de vergroting van het museum aan de Voorstraat met erachter appartementen.

De skyline van Voorschoten werd eeuwenlang gedomineerd door de toren bij de Dorpskerk. In de negentiende eeuw kwam daar de 45 meter hoge toren van de Laurentiuskerk bij, begin 20e eeuw gevolgd door de bescheidener ogende Kruispunttoren. Verder tref je nog enkele relatief hoge gebouwen (flats) aan aan de randen van het dorp. Wie de skyline van bijvoorbeeld Den Haag met z’n relatief lage Binnenhof de laatste jaren heeft zien veranderen en de metamorfose, die het stationsgebied van Leiden heeft ondergaan, zonder dat deze steden aan aantrekkelijkheid hebben ingeboet, begrijpt dat ook Voorschoten best nog wel enkele  ‘landmarks’ meer kan krijgen en dan toch fijn blijft om er te wonen en te werken. Het is, zoals rijksbouwmeester Floris Alkemade tijdens Zomergasten zei: We moeten niet bang zijn voor veranderingen. Iets wat in Voorschoten vaak wel het geval is. En hoewel we niet alles kunnen bewaren, moeten we natuurlijk wel met respect en liefde voor het bestaande ons dorp aanpassen aan de eisen van de 21e eeuw.

Nog een opvallende uitspraak van de rijksbouwmeester: in Nederland heeft iedereen gemiddeld 64 vierkante meter woonoppervlak tot zijn/haar beschikking. In Duitsland kan men met maar 46 m2 toe. Een beetje inschikken kan dus ook geen kwaad. Zonder helemaal terug te willen of te hoeven naar vroeger toen gezinnen met zes of meer in een klein rijtjeshuis of een flatje woonden. Bij het ontwikkelen van de nieuwbouwplannen zou hiermee ook rekening moeten worden gehouden. Appartementen voor jongeren en ouderen, zodat bestaande eengezinswoningen beschikbaar komen voor gezinnen met kinderen en Voorschoten een mooie evenwichtige bevolkingsopbouw krijgt, waarin voldoende ruimte is voor iedereen in elke levensfase.

Bij de foto: Waar eens de Rabobank stond, vind je nu tientallen appartementen. Hoe mooi zou het zijn als die ook snel op het Wagenerf, Churchillplein en andere locaties in en bij het centrum worden gerealiseerd (Foto: Jasper Suijten)