Nieuwe burgemeester: ‘Voorschoten kijk verder dan je huidige grenzen’

Nieuwe burgemeester: ‘Voorschoten kijk verder dan je huidige grenzen’

Voorafgaand aan onze businesslunch op 14 oktober bij Waterfront Vlietland stelde de nieuwe (waarnemend) burgemeester, mevrouw P.J. (Pauline) Bouvy-Koene zich voor aan de 60 deelnemers. In haar toespraak gaf zij aan Voorschoten een prachtig dorp te vinden en al kennis te hebben gemaakt met veel inwoners en ondernemers. Ze meldde van de Commissaris des Konings, door wie zij voor deze functie is benaderd, geen opdracht te hebben meegekregen over waar zij Voorschoten naar toe moet leiden. Toch ziet ze het als één van haar opdrachten om het komende jaar samen met inwoners en ondernemers na te denken over een duurzame toekomst voor het dorp. Ze wees daarbij op de bijzondere positie van Voorschoten met veel verbindingen naar de Leidse en de Haagse regio en de vele samenwerkingsverbanden, waarin de gemeente participeert, zoals de Werkorganisatie Duivenvoorde met Wassenaar, Economie 071 met de Leidse regio, het Pact van Duivenvoorde en de sociale dienstverlening met Wassenaar en Leidschendam-Voorburg en het Werkgeversservicepunt Zuid-Holland Centraal, waarvan de hoofdvestiging in Zoetermeer zetelt. Efficiency en effectiviteit van de overheidsdienstverlening moet wat haar betreft voorop staan. En daarvoor mag best over de huidige gemeentegrenzen heen worden gekeken. De uitkomst daarvan hoeft in haar ogen zeker geen (negatieve) invloed op het karakter van het dorp te hebben, dat door veel meer zaken wordt bepaald dan de organisatie van de plaatselijke overheid.

Voorafgaand aan haar betoog verwelkomde voorzitter Frank ten Have naast haar twee introducés en drie nieuwe leden en meldde hij dat zich na de zomer daarnaast nog eens zes bedrijven als lid hebben aangemeld. Hij riep de leden op nog meer ondernemers voor onze vereniging te interesseren en hun mening over de gemeentelijke toekomst naar het bestuur te ventileren. Hij wees ook op de lobby die het bestuur voert om verbeteringen aan het Lammenschansplein en omgeving zo spoedig mogelijk en dus voor het boren van de tunnel voor de Rijnland Route uit te voeren. Hij gaf ook aan dat het bestuur momenteel weer het jaarlijkse rondje langs de raadsfracties maakt en dat men zich momenteel voor een Facebookworkshop en een informatieavond inzake zakendoen met de gemeente kan aanmelden. Tot slot wees hij op het op 15 december geplande Kerstgala, dat een heel bijzonder en exclusief gebeuren zal worden.

Zoals gebruikelijk konden de leden daarna onder het genot van een voortreffelijke lunch netwerken. Het grote aantal nieuwe gezichten zorgde ervoor dat weer heel wat visitekaartjes werden uitgewisseld en nieuwe contacten konden worden gelegd, die wellicht snel of op de langere termijn zakelijk gewin opleveren. Hulde aan de crew van Waterfront, die ook de tijd nauwlettend in de gaten hield en ervoor zorgde dat men ruim binnen twee uur naar zijn bedrijf kon terugkeren om alsnog het nodige werk te verzetten.

 

Foto’s van deze bijeenkomst zijn hier terug te zien:

Dit bericht delen?