Businesslunch 16-11: Belastingen gaan niet echt omlaag

fred1

Businesslunch 16-11: Belastingen gaan niet echt omlaag

Voorafgaand aan de met 68 deelnemers drukst bezochte businesslunch ooit gaf Fred Snelderwaard (Koeleman Accountants en Belastingadviseurs) een kijkje in de belastingplannen voor 2019 en volgende jaren. Alle mooie beloftes van de regering ten spijt kwam hij tot de conclusie dat de effectieve tarieven minimaal dalen en dat een ondernemer die nu hoge aftrekposten heeft er zelfs op achteruit gaat. Ook zette hij vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de overheid omdat bijvoorbeeld sommige aftrekmogelijkheden ineens versneld worden afgebouwd terwijl andere helemaal verdwijnen als compensatie voor de overheid van de aangekondigde vereenvoudiging en verlaging van de belastingschijven. Met andere woorden de gezamenlijke burgers en ondernemers gaan er in de nieuwe plannen echt niet op vooruit, maar wel zullen zich onderling grote verschuivingen voordoen. Ondernemers, maar ook huizenbezitters, die op basis van het huidige belastingregime investeringen hebben gedaan, kunnen heel bedrogen uitkomen.

Voor ZZP’ers had Fred wel goed nieuws: de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) blijft voorlopig nog wel in de ijskast. In 2021 gaat de zogenaamde sociale vlaktaks met nog maar twee belastingschijven in. Dat lijkt goed nieuws maar mensen zullen hun inkomenstop steeds vaker tegen het hoge tarief belast zien, omdat in elk geval tot 2025 de hoogte van de eerste schijf niet meegroeit met de inflatie maar gefixeerd wordt op ruim 68.000 euro. En ook dat hoogste tarief dat op het oog bijna 2,5% daalt, stijgt in feite met zo’n 3% door het verdwijnen van heffingskortingen. Persoonsgebonden aftrekposten leveren de hoogste inkomens de komende jaren steeds minder op totdat ze tegen het tarief van de laagste belastingschijf worden verrekend. Spaarders zijn nog steeds het haasje. Ook de komende jaren moeten zij er rekening mee houden dat hun rente-inkomsten lang niet opwegen tegen de belastingen die hun in box 3 worden opgelegd. Fred adviseerde hen officieel bezwaar tegen de heffing aan te tekenen, hoewel hij niet erg hoopvol gestemd was over de kansen dat de rechter daarin mee zal gaan. Een deel van de ondernemers moet in hun tariefstellingen zeker rekening houden met de verhoging van het lage BTW-tarief van 6 naar 9%. Heel kleine ondernemers kunnen wellicht gaan voor een vrijstelling van afdracht van de geïnde BTW. De keuze voor een BV in plaats van een eenmanszaak kan voordelig zijn. Bijna aan het eind van zijn betoog raadde hij elke ondernemer aan met zijn belastingadviseur aan tafel te gaan om alle opties door te nemen en daaruit een verstandige keuze te maken. Zo kan je in elk geval voorkomen dat je nog meer aan de belastingdienst kwijt bent dan het hoge bedrag dat je toch al moet betalen.

Waar Fred zijn inleiding keurig binnen de afgesproken tijd afrondde, leverden Marcel van Teijlingen en de staf van Restaurant De Knip ook een uitstekende prestatie door in sneltreinvaart een heerlijk tweegangen menu uit te serveren en binnen het uur ook nog een lekker kopje koffie voor iedereen op tafel te zetten. Zo kon elke ondernemer weer op tijd terug naar de zaak om nog die dingen af te handelen die geen uitstel konden velen alvorens te kunnen gaan genieten van het weekend.

Klik hier door naar de sheets die Fred gebruikte.