COV en OVV: betrek ons eerder bij de plannen voor het centrum

sandy_fred-98012

COV en OVV: betrek ons eerder bij de plannen voor het centrum

Met een goede centrumvisie maak je van Voorschoten een aantrekkelijke vestigingsplaats voor winkeliers en ondernemers. Zowel Sandy Monker, voorzitter van de Centrum Ondernemers (COV) als Fred Snelderwaard, voorzitter van Ondernemersvereniging Voorschoten (OVV) zijn die mening toegedaan. “Wij haken ook graag aan bij overleg, maar niet als al tot iets besloten is en dan pas naar onze mening wordt gevraagd,” zegt Sandy Monker.

door Manon Vonk

“In een visie op het centrum moet duidelijk omschreven staan wat je als toekomst ziet voor het centrum. Wat gebeurt er met de Kruispuntkerk, komen er nieuwe woningen in het centrum, wel of geen horeca in de Schoolstraat, hoe regelen we het verkeer in het centrum, komt er een multifunctionele accommodatie, wat doen we met het Churchillplein,” zegt OVV-voorzitter Fred Snelderwaard. “Als de visie duidelijk is, wordt het een stuk makkelijker om nieuwe winkeliers en ondernemers naar het centrum te trekken.” COV-voorzitter Sandy Monker vult aan: “We zien de leegstand weer toenemen. We moeten er echt samen alles aan doen om het centrum de uitstraling te geven die het verdient. Ik ben wel blij dat nu uitvoering gegeven wordt aan het plaatsen van bankjes en prullenbakken.”

Eerder in gesprek

Zowel Fred als Sandy is van mening dat veel frustratie voorkomen kan worden door eerder met de winkeliers en andere ondernemers in het dorpshart in gesprek te gaan. “Wij worden vaak pas uitgenodigd als al tot weer een onderzoek besloten is. Zo werden wij beiden recentelijk uitgenodigd om te komen praten op het gemeentehuis. Ons werd verteld dat er een nieuw onderzoek gaat plaatsvinden naar de mogelijkheden tot uitbreiding van de horeca binnen Voorschoten. Dat verbaast ons, omdat wij meer gebaat zijn bij een bredere visie op het centrum. Daar hebben we dus opnieuw op aangedrongen. Maar vervolgens blijft het daarna stil… We willen als ondernemersverenigingen graag gesprekspartners zijn van de gemeente om gezamenlijke doelen te bereiken. En wij menen dat we als stem van onze leden daar echt een bijdrage aan kunnen leveren. Bovendien zijn wij van mening dat er in Voorschoten voldoende kennis en expertise aanwezig is om dergelijke onderzoeken zelf uit te voeren. Dus waarom weer een duur extern bureau inhuren? Het geld daarvoor kan beter aangewend worden om het centrum te verfraaien,” aldus Sandy.

Meer samenwerken

Zowel COV als OVV heeft kennisgenomen van het feit dat de Taskforce Centrum in een brief heeft laten weten, op de huidige manier niet verder te willen. “Wij willen ons daar niet inmengen, maar het zegt natuurlijk wel wat als een adviesorgaan van de gemeente aangeeft geen vertrouwen te hebben in diezelfde gemeente,” zegt Fred. “Wij moeten er samen voor zorgen dat Voorschoten een aantrekkelijk centrum heeft en houdt. Alleen dan is en blijft Voorschoten aantrekkelijk als woon- en vestigingsplaats. Dus schep duidelijkheid. Waar wil je heen? Het is jammer dat er zoveel tijd, energie en geld besteed wordt aan het (laten) uitvoeren van onderzoeken over het verkeer, het parkeren, de horeca et cetera, in plaats van het uitvoeren van wat al eerder in de Economische Visie is neergelegd. Nu wordt er ook weer veel tijd en energie in een nieuwe Economische Visie gestoken in plaats van de uitvoering van de al eerder gemaakte en goedgekeurde plannen.”

Bij de foto: Sandy Monker en Fred Snelderwaard: “Wij moeten er samen voor zorgen dat Voorschoten een aantrekkelijk centrum heeft. Alleen dan is Voorschoten aantrekkelijk als woon- en vestigingsplaats.” Foto: Jules Perel, Mijn Idé