Duurt te lang ….

coronavirus

Duurt te lang ….

Wij hebben van ondernemers vernomen dat het wel acht weken kan duren, voordat een aanvraag voor een Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers (TOZO) of een andere regeling in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de coronacrisis door de gemeente is afgehandeld. Bij andere gemeenten duurt het vaak aanzienlijk korter.

Wij luiden hierover de noodklok. Veel zelfstandigen zitten nu al te springen om financiën en kunnen daarom onmogelijk bijna twee maanden wachten op geldelijke steun. Wij dringen er daarom bij de gemeente op aan alles in het werk te stellen de afhandeling van de aanvragen, die in Leidschendam geschiedt, te bespoedigen om nog meer leed te voorkomen. Daartoe is op vrijdag 1 mei 2020 een email verstuurd naar wethouder Cramwinckel, die Financiën in zijn portefeuille heeft.

Mede naar aanleiding van onze email heeft de gemeente op 7 mei het onderstaande persbericht uitgebracht. Het in het bericht genoemde belteam is bereikbaar via telefoonnummer 14070, Leidschendam-Voorburg

 

Voorschoten zet extra medewerkers in om aanvragen ondernemers te beantwoorden

 

Voorschoten ontvangt veel vragen van ondernemers die willen weten hoe lang het duurt voordat ze duidelijkheid hebben over hun Tozo-aanvraag, de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers. Het college van B&W heeft extra medewerkers ingezet om de toestroom van aanvragen te kunnen beantwoorden. Wethouder Paul de Bruijn:  “We richten de focus nu vooral op het zo snel mogelijk helpen van ondernemers in nood.”

 

De Tozo-regeling is bedoeld voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. De aanvraag en de beoordeling loopt via de gemeente. Omdat de gemeente Voorschoten deze dienstverlening uitbesteedt aan de gemeente Leidschendam-Voorburg kunnen ondernemers terecht bij het loket van Leidschendam-Voorburg via https://www.lv.nl/noodmaatregel-zelfstandige-aanvragen. Behalve de Tozo-aanvraag kunnen ondernemers hier ook een aanvraag doen voor een tijdelijke lening.

Van de Tozo-regeling wordt intussen veel gebruik gemaakt. Ter illustratie: Het aantal Tozo aanvragen dat nu binnenkomt, is al 30 keer meer dan het totale aantal vragen voor bijzondere bijstand voor zelfstandigen in één jaar. Het tijdig afhandelen van het hoge aantal aanvragen is een organisatorische uitdaging. Het college heeft inmiddels maatregelen getroffen om te zorgen dat aanvragen binnen 8 weken worden afgehandeld.

 

Medewerkers uit eigen organisatie en provincie

Om sneller te kunnen werken heeft Leidschendam-Voorburg voor al onze gemeenten extra hulptroepen ingezet. Zo zijn 21 medewerkers vanuit de eigen organisatie bereid gevonden om de aankomende weken te helpen met het klaarzetten en compleet maken van dossiers en het beoordelen hiervan. Vorige week heeft de eerste groep een training voor de systemen en de regeling afgerond, deze week volgt de tweede groep. Daarnaast heeft de Provincie Zuid-Holland aangeboden om 6 a 7 collega’s af te vaardigen om te ondersteunen en we huren extra mensen in via externe bedrijven. De voorbereidingen worden nu getroffen en zodra iedereen op stoom is, is de verwachting dat er snel veel aanvragen weggewerkt kunnen worden.

Belteam beantwoordt vagen

Naast de inzet op capaciteit om de beoordelingssnelheid op te schroeven, proberen we de onrust weg te nemen door mensen duidelijkheid te geven. Het belteam blijft actief om vragen te beantwoorden. En zeer belangrijk: wanneer mensen in acute geldnood zitten kunnen ze hier een voorschot aanvragen.

 

Ondernemers die tussen wal en schip raken

De tijdelijke overbruggingsregeling van het kabinet beschrijft duidelijke voorwaarden waaraan een ondernemer moet voldoen. Wanneer iemand niet voldoet, moet de aanvraag worden afgewezen. We doen er alles aan om ook deze mensen toch te kunnen helpen. Hiervoor worden op dat moment de volgende alternatieve oplossingen bekeken:

•          Heeft de ondernemer een levensvatbaar bedrijf? Dan wordt gekeken of de reguliere bijzondere bijstand voor zelfstandigen uitkomst biedt.

•          Heeft de ondernemer onvoldoende inkomen om in zijn/haar levensonderhoud te voorzien? Dan wordt bekeken of de Participatiewet en de hardheidsclausule uitkomst biedt.

•          Is de ondernemer geholpen met (tijdelijk) werk? Dan vragen we het Werkservicepunt om de ondernemer voor te stellen om te reageren op vacatures die openstaan zodat ze bijvoorbeeld kunnen worden ingezet in vitale beroepen, waar ze mensen tekort komen.

Daarnaast is het Rijk momenteel bezig met het uitbreiden van de Tozo naar AOW-gerechtigden en grenswerkers. Ook wordt door het Rijk gewerkt aan een regeling voor flexwerkers.

 

Wethouder Cramwinckel: “We houden rekening met financiële gevolgen voor de gemeente maar hoeveel dat precies is, weten we nog niet. In de tweede helft van mei zal het college een eerste overzicht presenteren. ”

 

Meer informatie
Team Communicatie, Werkorganisatie Duivenvoorde,
E-mail: communicatie@werkorganisatieduivenvoorde.nl