Economische Agenda 2018-2022: Meer ruimte voor ondernemen!

2016_gemeentehuis

Economische Agenda 2018-2022: Meer ruimte voor ondernemen!

In het economisch overleg met de gemeente is afgesproken dat de ondernemersverenigingen (Centrum Ondernemers, Centrum Horeca, Winkelcentrum Hofland, Van Beethoven-Winkel-Laan, Marktoverleg en BIZ Dobbewijk, onder aanvoering van de OVV) een voorzet zullen maken voor de economische agenda voor de komende nieuwe bestuursperiode. Wat willen wij als ondernemers het nieuwe gemeentebestuur meegeven?

Kort gezegd: meer ruimte voor ondernemen. Fysiek, door zowel in nieuwe ontwikkelingen als bestaande woonwijken ruimte mogelijk te maken voor dienstverlening en/of andere bedrijvigheid en de beschikbare ruimte op bedrijventerreinen te maximaliseren door transformatie van leegstand, waar mogelijk nog uitbreiding en intensiever ruimtegebruik in bijvoorbeeld het voormalige Mexx distributiecentrum.

Meer ruimte voor ondernemen geeft meer banen in het dorp en hopelijk minder verkeersbewegingen en files. Meer banen en bedrijven in het dorp betekent ook meer draagvlak en steun voor evenementen en maatschappelijke organisaties. Het zijn de lokale ondernemers die de lokale verenigingen en vrijwilligersorganisaties sponsoren. Niet alleen fysiek willen we meer ruimte voor ondernemen, maar ook in cultuur, dienstverlening en regelgeving. Door bijvoorbeeld verruiming van openingstijden voor tuincentra en supermarkten (gelijktrekken met de omliggende gemeenten). Maar bijvoorbeeld ook door vooruit te lopen op de nieuwe Omgevingswet met eerst kijken wat en hoe iets mogelijk is in plaats van op voorhand onmogelijk maken. En bijvoorbeeld door het faciliteren van betere internetverbindingen op de bedrijventerreinen, het waar mogelijk kansen bieden aan lokale bedrijven bij gemeentelijke inkopen en aanbestedingen en het stimuleren van lokaal ondernemerschap bij de energietransitie. En ook in de overlegcultuur om lokale partijen bij elkaar te brengen, zoals wij nu proberen in de zorg en aanverwante sectoren.

Kortom dat de gemeente haar ondernemers koestert en stimuleert!