Economische Agenda 2018-2022

economische-agenda

Economische Agenda 2018-2022

Uit recente economische cijfers (Index 071 en Arbeidsmarkt Quickscan, febr. 2017) van het 071 gebied (Leidse regio plus Katwijk) blijkt dat onze regio het economisch goed doet. In onze regio is het aantal arbeidsplaatsen de laatste jaren met 1% gegroeid, maar die groei zit vooral in Leiden (plus 6%) en in mindere mate Oegstgeest. In Voorschoten is het aantal banen sinds 2010 met circa 6% afgenomen. Dus ook zelfs nu terwijl het economisch beter gaat, neemt de werkgelegenheid in het dorp af.

Opmerkelijk is ook dat de groei in Leiden (vooral dankzij het Bio Science Cluster) plaatsvindt zonder dat er groei van grondgebonden bedrijvigheid is. De ruimte voor bedrijventerreinen in onze regio neemt af en de groei ontstaat vooral door menging van woon- en werkfuncties. In onze gemeente zijn er slechts 43 banen per 1000 leden van de beroepsbevolking, terwijl dat bijvoorbeeld in Leiderdorp het dubbele is. Voorschoten heeft dus een opgave, willen we het aantal banen in onze gemeente weer laten groeien. En dat willen wij, want meer ondernemers en meer banen geeft een sterker economisch draagvlak, ook voor de voorzieningen en de maatschappelijke organisaties.

Wat daarbij niet helpt, is dat we één van de meest vergrijsde gemeenten van de Randstad zijn met 22,5% 65plussers. Meer ruimte voor ondernemen, ook binnen de bestaande bebouwing, vooral voor zorg- en onderwijsfuncties, zakelijke dienstverlening, recreatie en toerisme is wat wij als Ondernemersvereniging Voorschoten bepleiten. Daarvoor hebben we, mede namens de andere ondernemersorganisaties in het dorp (Centrum Ondernemers, Van Beethoven-Winkel-Laan, Winkelcentrum Hofland, BIZ Dobbewijk en Vereniging Centrum Horeca) een Economische Agenda 2018-2022 opgesteld, die we binnenkort aan onze nieuwe gemeenteraad en de onderhandelaars over een coalitieakkoord zullen aanbieden. Er is veel werk aan de winkel voor versterking van de Voorschotense economie. Voor gemeente, inwoners en bedrijven!

Bekijk hier de Economische Agenda 2018-2022