economische-agenda

Economische agenda

2018-2022

In juni 2017 hebben wij onze leden via een enquête gevraagd om hun politieke wensen voor de komende vier jaar kenbaar te maken. Dat heeft geleid tot een wensenlijst, die we hebben voorgelegd aan de zeven gemeenteraadsfracties in de hoop deze terug te zien in de programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe de partijen uiteindelijk scoorden, ziet u op de scorekaart, die we tijdens het lijsttrekkersdebat op 8 maart 2018 hebben bekend gemaakt.

De wensen van onze leden zijn ook ingebracht in het Economisch Platform Voorschoten (EPV), waarin wij samenwerken met de winkeliers in Het Hart van Voorschoten, op de Van Beethoven-Winkel-Laan en van Winkelcentrum Hofland, BIZ Dobbewijk en de Vereniging Centrum Horeca Voorschoten. Dat heeft geleid tot de Economische Agenda 2018-2022, die we na de verkiezingen aan de nieuwe gemeenteraad hebben aangeboden. Aan de hand van deze Economische Agenda zullen wij het coalitieakkoord en de daden van de gemeente in deze raadsperiode beoordelen.

De Economische Agenda 2018-2022 van het EPV kunt u hier downloaden (pdf).