Een rondje raadsfracties

raad_website

Een rondje raadsfracties

Weten wat er in ons dorp speelt, weten wat er bij de politiek leeft, weten wat ondernemers bezighoudt en daar waar mogelijk een rol spelen om de belangen van ondernemers voor het voetlicht te brengen. Dat is waar wij als ondernemersvereniging voor staan en in dat kader spreken wij ook jaarlijks met (bijna) alle raadsfracties vier keer per jaar met de wethouder Economische Zaken in het Economisch Overleg Voorschoten (EOV).

Ons vaste lijstje bespreekpunten met de fracties (samen met de centrumondernemers) omvat bereikbaarheid van het dorp handhaving, ruimte voor ondernemen en het centrum. Deze gesprekken zijn vooral bedoeld om ontwikkelingen met elkaar te delen, duidelijk te maken wat voor ons als ondernemers belangrijk is en van elkaar te leren en ook elkaar te helpen waar nodig.

Raadsleden krijgen een overload aan (digitale) stukken te lezen. Het is absoluut een uitdaging om dat naast je werk en gezin allemaal door te spitten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat tijdens deze gesprekken vaak blijkt dat ze niet van alles tot in de finesse op de hoogte zijn. In sommige gevallen worden we verbaasd en met ongeloof aangekeken. Gelukkig merken we ook vaak dat daarna in de commissies en raadsvergadering vragen gesteld worden over onderwerpen die we aangedragen hebben. Daar zijn we blij mee.

Naast ons jaarlijkse ‘rondje fracties’ spreken we vier tot vijf keer per jaar met de wethouder Economische Zaken in het EOV. Daar vertegenwoordigen wij de belangen van alle ondernemers, winkeliers, horeca en markt in het dorp. Merkbaar in die gesprekken is de zorg over de ambtelijke organisatie en ondersteuning. Daarover is onduidelijkheid en onzekerheid (wel of niet door met Wassenaar en wat met Leiden of Leidse regio). De politiek kan nog zoveel willen, uitwerking en realisatie is nu nodig. Geen plannen meer maar doen. Zonder die duidelijkheid loopt de organisatie leeg en blijven alle voornemens op de plank. Raad: wees duidelijk over de Werkorganisatie Duivenvoorde, anders is er bij de volgende verkiezingen nog weinig gebeurd!

Frank ten Have (voorzitter) en Manon Vonk (bestuurslid)