En nu weer naar de toekomst kijken!

En nu weer naar de toekomst kijken!

En nu weer naar de toekomst kijken!

Als u dit leest heeft de gemeenteraad hopelijk besluiten genomen om de begroting weer structureel sluitend te maken. Zodat het vervelende provinciale toezicht en de daarmee gepaard gaande belemmeringen verdwijnen. En dan kunnen we ook weer vooruit kijken. Wat zou er volgens ons moeten gebeuren?

Investeer in het centrum, ons kloppend hart. Hou de Taskforce Centrum levend; voer frequent overleg met alle partijen (winkeliers, bewoners, vastgoedeigenaren, horeca, gemeente). Investeer in de openbare ruimte en het fietsvrij maken van de Schoolstraat. Investeer in meer woningen in het centrum voor het draagvlak van de voorzieningen en het behoud van de lokale koopkracht; zorg dat het Kruispunt wordt herontwikkeld evenals de strook Wagenerf tot en met het MOC terrein (met bijvoorbeeld een dorpshaventje en een watertaxi naar de toekomstige recreatiewoningen in Recreatiegebied Vlietland). Meer huishoudens (waaronder ook starters) in het centrum leveren meer bestedingen in ons centrum op. De herontwikkeling kan zonder gemeentelijke bijdragen door private partijen gebeuren. Zorg ook voor meer woon-werklocaties door het dorp heen; een oude school of kerk kan naast woningen ook ruimte voor zakelijke dienstverlening bieden. Een uitkomst voor onze hoogopgeleide zzp’ers! We hebben in Voorschoten teveel de nadruk op wonen gelegd, waardoor maar 20 % van alle werkenden een baan in het dorp heeft en 80 % zich dus dagelijks het dorp uit- en in moet wurmen langs overvolle wegen en met behulp van dito treinen. Ook in Starrenburg 3 kan ruimte voor bedrijvigheid komen. En de strook van “Rijksweg 11 West” (Hofweg, voormalige jachtwerf Klaassen) biedt eveneens nog veel onbenutte potentie voor bedrijven.

Kortom, volop kansen om ons mooie dorp nog mooier te maken. Dankzij ondernemende mensen. Want zoals mijn voorganger als voorzitter van Ondernemersvereniging Voorschoten zei: “Een dorp zonder ondernemers is een dood dorp!”.

Frank ten Have
Voorzitter OVV