Enquête MKB vriendelijkste gemeente

mkbvriendelijkstegemeenteliggend

Enquête MKB vriendelijkste gemeente

 

Normaal zijn wij geen voorstander van enquêtes van derden. Het invullen kost relatief veel tijd en wat ze uiteindelijk opleveren is meestal heel diffuus. Toch doen we nu een beroep op je om een enquête wel in te vullen: de enquête van MKB-Nederland, waarin de vraag naar de MKB-vriendelijkste gemeente centraal staat. Niet omdat wij hopen dat Voorschoten dat wordt -er valt in onze ogen nog heel veel te verbeteren aan de gemeentelijke dienstverlening- maar om door een onafhankelijke organisatie in beeld te krijgen wat er goed en wat er verkeerd gaat om zo gemeenteraad, B&W en ambtenaren op een positieve manier te prikkelen om een scherpe(re) blik op de belangen van ons als ondernemers te krijgen.

Gemeenteraadsverkiezingen zijn er eens in de vier jaar. Verkiezingsprogramma’s draaien dan vooral om voornemens die burgers raken. De verkiezing mkb-vriendelijkste gemeente is er om de twee jaar. En dan draait het uitsluitend om de vraag: wat doet jouw gemeente voor het lokale bedrijfsleven? En doen ze dat goed?

MKB-ondernemers zijn in onze ogen cruciaal voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid, en moeten bij vragen kunnen rekenen op adequate hulp van de gemeente. Maar, echt mkb-vriendelijk beleid voeren omhelst uiteraard veel meer. En juist daar schort het nog wel eens aan.

Niet de papieren werkelijkheid

Uniek aan het onderzoek van MKB-Nederland is dat het niet om de papieren werkelijkheid gaat: het is geen studie van collegeprogramma’s of beleidsnota’s. In dit onderzoek gaat het om jouw beleving van de gemeentelijke dienstverlening. Want wat er op papier goed uitziet, kan in de praktijk toch tegenvallen of andersom. Bijvoorbeeld : een hoge OZB-heffing met voortreffelijke voorzieningen voor ondernemers kan de voorkeur hebben boven een omgekeerde situatie. Krijg je als ondernemer ‘waar voor je geld’?

Die mkb-vriendelijkheid kan ook blijken uit zaken als korte procedures bij noodzakelijke uitbreidingen, een betere bereikbaarheid van bedrijventerreinen, meer kansen voor eigen mkb’ers bij gemeentelijke en regionale aanbestedingen, telefonische of digitale bereikbaarheid, de snelheid van betalen, de hoogte van de lokale lasten, vergunningverlening en beleid voor starters, enz.

Het grootschalige onderzoek van MKB-Nederland wordt uitgevoerd door het Groningse onderzoeksbureau Lexnova en stoelt op vier pijlers: de tevredenheid van ondernemers in de gemeente, het imago van de gemeente, communicatie en beleid met betrekking tot het mkb en de hoogte van de gemeentelijke lasten. Hieruit volgt uiteindelijk een ranglijst per provincie, landelijk en van de 36 grootste gemeenten.

Je kunt op www.mkb.nl/vragenlijst-mkb-vriendelijkste-gemeente de vragenlijst invullen. Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld van Voorschoten te krijgen, zien wij graag dat zoveel mogelijk ondernemers de vragenlijst invullen. Doe je mee? Het invullen kost maar 5 tot 10 minuten.