Ben jij al naar expositie De Kracht van Ondernemend Voorschoten geweest?

Ben jij al naar expositie De Kracht van Ondernemend Voorschoten geweest?

Woensdag 5 oktober 2022 t/m zondag 8 januari 2023
Open op woensdag t/m zondag 13-17 uur
Museum Voorschoten, Voorstraat 17, 2251 BL  Voorschoten

Nog tot en met 8 januari 2023 kun je in Museum Voorschoten de nieuwe tentoonstelling ‘De kracht van ondernemend Voorschoten’ bekijken.

Het idee voor de tentoonstelling begon met de vraag ‘hoe komt het toch dat zoveel toonaangevende bedrijven hun oorsprong in Voorschoten hebben?’ In vergelijkbare dorpen als Laren, Wassenaar of Oegstgeest wonen wel veel ondernemers, maar hun bedrijf hebben zij elders gevestigd. In Voorschoten echter zijn grote ondernemingen gestart. Nu is het dorp Voorschoten ontstaan op een strandwal die van oudsher een droge noord-zuid verbinding vormde. Langs deze route ontstond allerlei bedrijvigheid. Maar dat verklaart nog niet waarom in de vorige eeuw juist in Voorschoten grote bedrijven als Van der Valk en Hoogvliet zijn begonnen. De beginvraag moet voorlopig onbeantwoord blijven.

Bij deze tentoonstelling ligt het accent op bestaande ondernemingen. Hoe is het bedrijf ontstaan, wat waren de hoogte- en dieptepunten? Hoe staat de onderneming bij het publiek bekend en wat is de toekomstvisie? Deze vragen staan centraal. De grote, alom bekende ondernemingen als Niersman, Van der Valk, Hoogvliet en Zitman mochten natuurlijk niet ontbreken op deze expositie. Om ook de andere Voorschotense bedrijven in beeld te brengen is via onze ondernemersvereniging een oproep gedaan mee te doen aan deze tentoonstelling. Het resultaat is een rijke schakering aan Voorschotense bedrijven die zich presenteren in het museum. Opvallend aan deze expositie is het multimediale karakter: interviews met ondernemers zijn zowel in het museum als op de website te zien. De tentoonstelling is tot en met 8 januari te bezoeken.
Het museum start ook weer met lezingen. Donderdag 13 oktober vertelt dr. Jan Luitzen over de introductie en verspreiding in Nederland van de Engelse veldsporten cricket en voetbal. De geschiedenis van de protestants-christelijke kostschool Noorthey voor elitejongens in Veur (1820-1882) en Voorschoten (1888-1907) zal daarbij centraal staan. Luitzen biedt bewijs voor de start in Nederland van cricket vanaf 1845 en van voetbal vanaf 1854. De taalkundige Luitzen promoveerde in 2020 als historicus aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op het proefschrift ‘Vivat! Vivat Noorthey! Een cultuurhistorisch onderzoek naar de introductie van cricket, voetbal en lawntennis in Nederland’. Tickets voor de lezing á €8,50 zijn uitsluitend te bestellen via de website museumvoorschoten.nl. De lezing begint om 20.00 uur.