Extern onderzoek: gemeente financieel niet zielig maar wel duur!

2016_gemeentehuis

Extern onderzoek: gemeente financieel niet zielig maar wel duur!

De Rekenkamercommissie van Voorschoten (en drie andere gemeenten) heeft Deloitte onderzoek naar de financiële positie van de gemeente Voorschoten laten doen. Het in augustus 2019 verschenen openbare rapport, waar ikzelf – werkzaam bij Deloitte – geen enkele bemoeienis mee heb gehad, concludeert kort gezegd dat de financiële positie van Voorschoten niet slechter is dan gemiddeld van alle gemeenten in Nederland. De hoogte van de reserves is gunstiger dan gemiddeld en de schuldpositie -op gemiddeld niveau- is voldoende. Het verwachte financiële beeld aan het einde van 2022 is stabiel ten opzichte van 2018. De reservepositie neemt wel verder af, maar blijft nog voldoende.

Qua schulden en eigen vermogen zit Voorschoten ongeveer op het gemiddelde van alle Nederlandse gemeenten. Absoluut niet zielig dus. Geen reden om niet goed op de centen te passen, maar ook geen reden voor paniek. Overigens wel doordat vanaf 2016 door het vorige College is ingegrepen. Met succes dus.

Voorschoten zit qua financiële positie wel op het gemiddelde, maar dat geldt absoluut niet voor de lokale lasten en voor de gemeentelijke apparaatskosten (de overhead). De lokale belastingen zijn hoog en ook fors gestegen sinds 2015. Ten opzichte van 2014 bedroegen ze in 2015 129% en in 2019 146%. Het landelijke gemiddelde steeg in dezelfde tijd naar respectievelijk 102% en 103%.

De overhead (lees de kosten van Werkorganisatie Duivenvoorde) is ongeveer 1,5 keer zo hoog als gemiddeld! Landelijk wordt 10% van de totale gemeentelijke uitgaven aan overhead besteed, in Voorschoten is dat 14,5%. Kortom het goede nieuws is dat Voorschoten financieel absoluut niet armlastig is, maar wel heel duur, wat zich uit in hoge lokale belastingen. Burgers en ondernemers zien dat niet terug in een bovengemiddeld goede gemeentelijke dienstverlening. Daarom vragen wij de gemeente juist daaraan te werken met meer bestuurlijke daadkracht en een goede en heldere aansturing van het ambtelijke apparaat. Want ambtenaren kunnen alleen effectief en efficiënt werken als het bestuur daadkrachtig en consistent is. En dan zullen in de toekomst vast ook de gemeentelijke kosten en tarieven meer in lijn met het landelijke gemiddelde komen.

Frank ten Have, voorzitter OVV