Frank ten Have: Energietransitie biedt ondernemers kansen

solar-panels

Frank ten Have: Energietransitie biedt ondernemers kansen

De energietransitie is veel besproken maar toch nog even wat het nu precies inhoudt: de uitstoot van broeikasgassen moet met 40% naar beneden in 2030 (ten opzichte van 1990) en 30% van de energie moet worden opgewekt door duurzame energiebronnen. Het is dus meer en breder dan alleen van het aardgas af.

Waar staan we nu?
In 2016 was de Nederlandse energievoorziening voor 95% afhankelijk van fossiele (dus geen duurzame) brandstoffen. Dat moet dus veranderd worden. Belangrijk onderdeel daarvan is het energieneutraal maken van de ‘gebouwde omgeving’.

Hoe zit dat in Voorschoten?
Van de ca. 13.000 gebouwen in Voorschoten (waarvan ca. 11.500 woningen) heeft 42% een energielabel. Van de woningen die een energielabel hebben heeft slechts 18% energielabel A (het beste label). Van de niet-woningen (kantoren, winkels, bedrijfsgebouwen) heeft slechts 2,4% een energielabel (bron: Innax, maart 2018).

2023
Zonder meer mag worden aangenomen dat de gebouwen zonder energielabel lang niet allemaal energiezuinig zijn. Maar voor kantoren geldt bijvoorbeeld wel dat vanaf 2023 in Nederland geen enkel kantoor meer een energielabel slechter dan label C mag hebben. Kantoren met label D t/m G mogen dan niet meer gebruikt worden. Er is dus ook in Voorschoten veel werk aan de winkel, zowel bij woningen als bij niet-woningen.

Kansen en obstakels
Landelijk gaat het om 6 miljoen! huizen die moeten worden aangepast, bijvoorbeeld door installatie van zonnepanelen en/of hybride warmtepompen. Een flinke opgave waar we niet snel genoeg aan kunnen beginnen. Het tekort aan (vooral technisch) personeel wordt echter een groot obstakel. Berekend is al dat we zo’n 20.000 vacatures aan technisch personeel hebben om dit allemaal te kunnen gaan uitvoeren. Het is dus zaak om snel oudere vaklui ‘vrij te maken’ om nieuwe jongere collega’s op te leiden en te begeleiden. Volop mogelijkheden en kansen dus, voor opleiders, scholen, instromers, zij-instromers, her-instromers en bedrijven. Ook in Voorschoten!

Bij de foto: Zonnepanelen, een eenvoudige investering om ook in Voorschoten je huis of bedrijfspand energieneutraler te maken. Net als warmtepompen, dubbel glas en spouw-, vloer- en dakisolatie. Dat biedt kansen voor bedrijven en technische mensen.