Iedereen in Voorschoten aan het werk

werkgelegenheid

Frank ten Have: Iedereen in Voorschoten aan het werk

Tijdens het Economisch overleg van de gemeente met vertegenwoordigers van de ondernemersorganisaties op 15 mei is uitgebreid gesproken over de ontwikkelingen op de plaatselijke en regionale arbeidsmarkt. Uit een presentatie van het werkgeversservicepunt bleek dat in 2017 63 inwoners zijn uitgestroomd uit een uitkering, waarvan er 40 bij lokale ondernemers zijn geplaatst. In maart 2018 waren er daarvan nog steeds 31 aan het werk, voorwaar geen slechte score. Ook in 2018 zijn er (tot nu toe) 22 inwoners uitgestroomd, waarvan 5 naar lokale ondernemers. Daarbij is ook opgemerkt dat het bestand werkzoekenden verandert (meer statushouders) en veroudert (45% is ouder dan 50 jaar), wat uitstroom niet makkelijker maakt.

Toch zitten (ook hier) met name bouw- en installatiebedrijven, zorg en de horeca om mensen te springen. Daarbij zullen we mensen een kans moeten geven en hen goed moeten begeleiden in een nieuwe baan. De succesvolle voorbeelden daarvan zijn in eigen dorp aanwezig, zoals bijvoorbeeld bij de Hema waar de nieuwe staatssecretaris al op bezoek is geweest. Elke drie maanden starten daar 5 werkzoekenden, die alle verschillende aspecten van het bedrijf te zien krijgen, met een persoonlijke begeleider en coaching vanuit de gemeente. Inmiddels is de vierde groep gestart. Met -zoals manager Bas te Riele zei- vaak zulke positieve resultaten, dat hij, toen hij een tijdje fysiek grotendeels was uitgeschakeld, de dagelijkse leiding van zijn beslist niet kinderachtige bedrijf met een gerust hart kon overlaten aan iemand die enkele jaren terug vanuit de kaartenbak bij hem binnen kwam.

Voorschoten heeft geen eigen vakopleidingen (meer). Voor de theorie moet je het dus verderop zoeken. Maar de plaatselijke bedrijven kunnen natuurlijk wel stage- en gecombineerde werk- en opleidingsplekken aan dorpsgenoten aanbieden. Het mes snijdt dan bovendien aan twee kanten: je weet veel beter dan anders met wie je te maken krijgt (immers ons kent ons) en je levert daadwerkelijk een bijdrage aan de vermindering van de verkeersbewegingen. Dus Voorschotense werkgevers en werkzoekenden: Zoek het dicht bij huis!

Bij de foto: Er komt ook in Voorschoten heel wat bij kijken voor mensen aan de slag kunnen bij een bedrijf