Frank ten Have verruilt Deloitte en OVV voor politiek

frank-ten-have-3kluitsnede

Frank ten Have verruilt Deloitte en OVV voor politiek

Per 1 juni stopt Frank ten Have (60) met werken bij Deloitte en het voorzitterschap van onze ondernemersvereniging. Hij treedt dan aan als wethouder van de gemeente Midden-Delfland en volgt daarmee de kortgeleden overleden plaatsgenoot Hans Horlings op.

Voor ons, de andere bestuursleden kwam Franks stap niet onverwacht. Hij had al aangegeven na zijn verplichte pensionering bij Deloitte graag nog een andere voltijdsbaan te willen aanvaarden en meldde enkele weken terug daarover in serieuze onderhandeling te zijn. En dat hij daarbij terugkeert in de politiek verbaast evenmin. Ook tijdens zijn ruim zes jaar durende voorzitterschap van onze vereniging liet hij voortdurend blijken goed te weten hoe alles reilt en zeilt in gemeenteland. Zijn lange staat van dienst als raadslid en wethouder in Voorschoten (14 jaar) is daar natuurlijk niet vreemd aan. En hoewel wij Franks vertrek ook erg betreuren en zijn grote kennis en vaardigheden de komende tijd beslist zullen gaan missen, hebben wij toch ook alle begrip voor zijn wens om opnieuw politiek actief te worden en zijn besluit om in verband daarmee het voorzitterschap van onze ondernemersvereniging neer te leggen.

Secretaris Fred Snelderwaard neemt voorlopig de voorzittershamer van Frank over. Het is de bedoeling dat Fred in elk geval tot de eerstvolgende algemene vergadering het bestuur leidt. Wij beraden ons ondertussen naarstig over de invulling van de lege plek, die Frank achterlaat.

Tot slot feliciteren wij Frank van harte met deze eervolle benoeming en wensen wij hem alle succes toe met deze nieuwe uitdaging. Zowel in grote als kleine kring willen wij hem te zijner tijd op gepaste wijze danken voor het vele werk dat hij voor de OVV heeft verzet en afscheid van hem nemen.

Het bestuur