Gemeente haal nu eindelijk de monumentenstatus van Het Kruispunt

co-zitman

Gemeente haal nu eindelijk de monumentenstatus van Het Kruispunt

In mei pleitten wij voor een eerlijke kans voor het toen net ingediende burgerinitiatief voor een Multi Functionele Culturele Accommodatie (MFCA) op de Kruispuntkerklocatie, omdat naar onze mening dat een bruisender en attractiever dorpscentrum oplevert, meer ruimte biedt aan de culturele sector en de bouw van een behoorlijk aantal woningen op deze plaats mogelijk maakt. Burgemeester en Wethouders (B&W) stonden daar aanvankelijk niet voor open, maar toonden zich later alsnog bereid een quick scan te laten uitvoeren, waarin de plannen voor een MFCA in en bij de bibliotheek worden vergeleken met de ideeën van de burgerinitiatiefnemers.

Co Zitman: Hulde voor dit besluit van B&W en de steun die de gemeenteraad hiervoor heeft uitgesproken. We praten immers over een heel forse investering voor onze armlastige gemeente van meer dan vier miljoen euro met een impact op het dorp van vele tientallen jaren. Wij zijn ook blij dat wethouder Cramwinckel (Financiën) in gesprek is gegaan met de initiatiefnemers over de vorm en inhoud van de scan en dat met wederzijdse instemming is besloten die door hetzelfde bureau te laten uitvoeren, dat de eerdere berekeningen over de Bibliotheek, Kruispunt- en Churchillpleinlocatie heeft gemaakt. Dat geeft alle vertrouwen in een eerlijke en heldere uitkomst.

Co Zitman verder: In een gesprek dat een deel van het OVV-bestuur met de eigenaar van het Kruispunt en twee leden van het burgerinitiatief kortgeleden had, bleek dat de eigen plannen die de eigenaar aan het ontwikkelen is en de ideeën van het burgerinitiatief elkaar niet bijten. Opvallend vond ik dat de beide burgerinitiatiefnemers met wie het gesprek werd gevoerd geen moeite met afbraak van de voormalige kerk hebben, terwijl zij er toch tot op het laatste moment de kerkdiensten hebben bezocht. Zij vinden dat sprake is van een zeer beperkte monumentale waarde en dat een MFCA op deze plaats een hoger belang dient.

Co Zitman tenslotte: Dus wat er ook met de locatie gebeurt, het is belangrijk dat de eigenaar armslag krijgt om deze een nieuwe zinvolle bestemming te geven. De monumentenstatus kan daarvoor een bottleneck zijn. Bekend is dat de gemeente er mogelijk (een deel van) de werkplekken van de ambtenaren (met name de publieke diensten) wil vestigen. Ook in dat geval is de monumentenstatus een sta in de weg. In de gemeenteraad kwam (het opheffen van) de monumentenstatus nog nauwelijks aan de orde. Het toekennen en handhaven van een dergelijke status legt in mijn ogen aan de gemeente ook verplichtingen op. Immers een monument kan alleen in stand blijven als het een zinvolle bestemming heeft. Nu al zie je de kerkzaal, woning, De Werf en de omgeving achteruit gaan, ondanks of misschien wel juist dankzij het veelvuldige en intensieve gebruik dat de eigenaar aan vele plaatselijke organisaties toestaat en dat misschien wel meer dan ooit het nut en de noodzaak van een MFCA op deze plaats aantoont. Daarom: gemeente schrap de monumentenstatus en vertrouw erop dat er of er nu wel of geen MFCA en/of gemeentekantoor komt, op dit markante punt in Voorschoten iets heel mooi nieuws zal worden gerealiseerd. En doe het snel, zodat later onnodige vertraging in de uitwerking van de plannen en ideeën wordt voorkomen.

Bij de foto: bestuurslid Co Zitman: “Haal de gemeentelijke monumentenstatus van Het Kruispunt en realiseer snel iets mooi nieuws op deze bijzondere locatie in Voorschoten.” Foto: René Zoetemelk