Gemeentelijke steun in coronatijd

voorschoten

Gemeentelijke steun in coronatijd

Bijgevoegd een brief d.d. 9 april 2021 van de gemeente gericht aan de ondernemers in Voorschoten inzake ‘Verlichting ondernemers’.

Wij adviseren je goed kennis te nemen van de inhoud en desgewenst gebruik te maken van de aangeboden mogelijkheden voor uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen. In de brief staat ook dat horecaondernemers in 2021 geen precario hoeven te betalen voor hun terrassen en dat non-food marktkraamhouders in elk geval tot 1 juli geen marktgelden hoeven te betalen.

Het is voor bedrijven en ZZP’ers mogelijk om, evenals in 2020, op verzoek uitstel van betaling aan te vragen voor de aanslag gemeentelijke belastingen 2021 bij de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) tot uiterlijk 31 augustus 2021. Hiertoe kan een verzoek worden ingediend bij de BSGR via het contactformulier op hun website. Zie ook Uitstel betaling belastingaanslag 2021 i.v.m. Corona voor bedrijven en ZZP’ers – BSGR . Voor wat betreft verzonden facturen vanuit de gemeente kan contact worden opgenomen met de financiële administratie van de gemeente voor afwijkende betalingsmogelijkheden.

Wil je gebruik maken van het in de brief genoemde Samen sterker uit de crisis budget voor een gezamenlijk initiatief om de plaatselijke economie te versterken, vragen wij je daarover contact met ons op te nemen. We zullen goede initiatieven graag overnemen en ondersteunen, waardoor de kans dat ze daadwerkelijk worden uitgevoerd, alleen maar zal toenemen.

In de brief tenslotte ook (opnieuw) aandacht voor het landelijke steun- en herstelpakket, de nieuwe regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), waarvoor je sinds  kort een aanvraag bij de gemeente kunt indienen en het Ondernemersloket van Voorschoten Voor Elkaar, waarover wij je ook al eerder informeerden. Wij adviseren je zo nodig van alle geboden mogelijkheden gebruik te maken en zeker bij negatieve ervaringen die met ons te delen. Je kunt daarvoor een email naar ons sturen.

Klik hier door naar de brief