Gemeenten en ondernemers gaan nauwer samenwerken op het verkeersdossier

britishschool2

Gemeenten en ondernemers gaan nauwer samenwerken op het verkeersdossier

Het wordt drukker en drukker op de weg. En er staan ons gigantische technische veranderingen te wachten. Het verkeersbeeld in 2040 zal er daarom totaal anders uitzien dan nu. Het bezitten van vervoermiddelen wordt onbelangrijk en het gebruik daarvan juist veel intensiever. Een zelfrijdende auto alleen voor de deur als je hem nodig hebt. Die brengt je naar waar je wezen moet en gaat vervolgens op weg naar zijn volgende passagier(s). Parkeergarages en -plekken in de binnenstad worden overbodig en rijstroken kunnen worden versmald.

Dat zijn een paar van de opmerkelijke uitspraken die Wouter de Wit, consultant bij Deloitte inzake Smart Mobility maandag 13 maart in The British School in Voorschoten deed tijdens de discussieavond die onze vereniging samen met Ondernemend Wassenaar (OW) over mobiliteit en bereikbaarheid voor onze leden organiseerden. Hij raadde overheden en projectontwikkelaars aan hiermee terdege rekening te houden bij het maken van nieuwe plannen en het oplossen van huidige knelpunten.

De huidige knelpunten blijken zich wat beide dorpen betreft vooral te concentreren op en rond het Lammenschansplein in Leiden en de omgeving van Den Deijl in Wassenaar. Daardoor doen bijvoorbeeld medewerkers van Fa. Freek van Os uit Voorschoten en Electro Technisch Installatie bureau l’Ami uit Wassenaar er veel langer dan nodig over om hun klanten te bereiken. Iets wat altijd weer moet worden doorberekend in de prijs. Sommige maatregelen, zoals het verbieden dat overdag bruggen omhoog gaan en het stellen van snelheidslimieten, kunnen al snel helpen, andere zoals het meer en beter scheiden van doorgaand en bestemmingsverkeer vragen om veel ingrijpender oplossingen.

Sebastiaan van der Veer van de ANWB toonde aan dat de materie uiterst complex is. Een scharende vrachtwagen bij ’s-Hertogenbosch zorgt voor files tot voorbij Utrecht. OW-lid André van Herk, directeur/eigenaar van de APC Groep en logistiek dienstverlener pur sang riep als ambassadeur van Beter Benutten/Bereikbaar Haaglanden iedereen op direct al slimmer met de huidige vervoersmogelijkheden om te gaan. Door bijvoorbeeld medewerkers te stimuleren op de fiets naar het werk te komen of de aanvoer van materialen naar grote projecten, zoals het Deltaplein in Voorschoten vooral ’s nachts te laten plaatsvinden. Directeur Bert Mooren van VNO NCW West riep de publieke en private partijen als beide gemeentebesturen, vertegenwoordigd door de wethouders Daan Binnendijk (Voorschoten) en Freddy Blommers (Wassenaar) en onze beide ondernemersverenigingen op snel de handen ineen te slaan om een effectieve lobby bij provincie en rijk te kunnen voeren en toonde zich bereid daar zelf ook een rol in te spelen. Wat het Lammenschansplein betreft, ziet hij mogelijkheden de werkzaamheden in het kader van de Rijnland Route op deze plek naar voren te halen nu de provincie ook bereid is hiernaar onderzoek te doen. Het tunnelplan bij Den Deijl vraagt om een langere adem. Zeker omdat bekend is dat de verkeersgeldstromen tot 2028 al naar andere projecten gaan. Wethouder Blommers zegde namens zijn collega Doorn toe bereid te zijn het voortouw te nemen bij het samenbrengen van de genoemde organisaties.

Voorafgaand aan de discussies gaf Operations Manager Ybella Hofstede-Davies de 50 aanwezigen een kijkje in de keuken van de school, die geheel particulier wordt gefinancierd en als kool groeit. De seniorschool in Voorschoten zit zelfs al aan de grenzen van haar capaciteit. Reden om daarvan een dépendance bij één van de drie juniorscholen, die in Leidschenveen, te stichten. Een belangrijk signaal voor de gemeente Voorschoten om nog eens te bekijken of men de school, die voor de plaatselijke en regionale bedrijvigheid van groot belang is, nog beter kan faciliteren en ondersteunen, dan thans het geval is.

Bekijk de foto’s van deze avond.