Gratis loopbaanadvies voor snelle beslissers

loopbaanadvies

Gratis loopbaanadvies voor snelle beslissers

Heb je één of meer medewerk(st)ers van 45 jaar of ouder, met wie je een nieuw carrièreplan binnen jouw bedrijf wilt maken of van wie je nu al of binnen afzienbare termijn afscheid wilt nemen, wijs die dan snel op de mogelijkheid een gratis loopbaanadvies te krijgen met behulp van een speciaal potje dat de rijksoverheid hiervoor eind 2018 heeft beschikbaar gesteld.

Omdat dergelijke potjes altijd gauw leeg raken, adviseren wij jou en de betreffende medewerk(st)er(s) snel op de site van de rijksoverheid te kijken of hiervan gebruik kan worden gemaakt. Desgewenst kunnen medewerk(st)ers hiernaar ook informeren bij een loopbaanadviseur. Minstens twee van onze leden zijn hierin gespecialiseerd.