Hartveilig Voorschoten

hartveilig

Hartveilig Voorschoten

Sinds december 2020 heeft de Stichting Hartveilig Voorschoten de 19 AED’s overgenomen die in eigendom van de gemeente Voorschoten waren. Stichting Hartveilig Voorschoten streeft in Voorschoten naar een optimale dekking van AED’s en burgerhulpverleners. Hiermee kan men een zes-minutenzone optimaliseren zodat slachtoffers van een hartstilstand snel de juiste hulp krijgen.

Momenteel is men aan het inventariseren waar AED’s hangen en of deze allemaal zijn aangemeld, zodat er optimaal gebruik van gemaakt kan worden. Een complete kaart is te vinden op de website www.hartveiligvoorschoten.nl. Hierop staan de bij Hartveilig Voorschoten bekende AED’s, die zowel aangemeld zijn als (nog) niet aangemeld. Hun advies is om alle AED’s buiten op te hangen. Men snapt dat niet iedere ondernemer hiervoor kiest dan wel dat de locatie niet optimaal is. Toch is het verstandig ook AED’s die binnen hangen aan te melden, maar dan wel met de beschikbaarheidstijden van de AED, dan wel de openingstijden van het pand, waarin de AED zich bevindt.

Om de zes-minutenzone te optimaliseren, is het van cruciaal belang dat alle AED’s in Voorschoten (goed) zijn aangemeld bij de landelijke organisatie HartslagNu en actief zijn. Alleen zo kunnen ze effectief worden ingezet bij een reanimatie. Nadat een AED is gebruikt, is het belangrijk deze te controleren zodat hij snel weer inzetbaar wordt.

Hartveilig Voorschoten kan hierbij helpen door het beheer van de AED over te nemen. De AED blijft dan gewoon eigendom van de huidige eigenaar, maar Hartveilig Voorschoten neemt dan het regelwerk uit handen tegen een kleine vergoeding. Als stichting is men volledig afhankelijk van donaties, giften en sponsoren.

Wat houdt het in als Hartveilig Voorschoten een AED beheert?

  • Men controleert de AED, zodat zeker is dat deze inzetbaar is.
  • Men meldt de AED (indien nodig) aan bij HartslagNu.
  • Men houdt de status van de AED up-to-date in HartslagNu.
  • Men ontvangt bericht van HartslagNu als de AED is opgeroepen.
  • Men controleert de AED na een oproep en maakt deze, zo nodig, weer klaar voor inzet, afhankelijk van het soort onderhoudscontract dat er voor de AED loopt.

Ook als je geen AED hebt of de AED is bij Hartveilig Voorschoten in beheer, dan nog blijft alle hulp van het grootste belang. Naast een goed dekkend AED-netwerk zijn ondernemers/burgers, die opgeleid zijn om te kunnen reanimeren en een AED te bedienen van groot belang. Zeker als die zijn of worden aangemeld bij HartslagNu als burgerhulpverlener.

Misschien herinner je je nog de informatieavond die gehouden is in de brandweerkazerne in april 2019 en/of de reanimatie instructieavonden in september van dat jaar. Daar hebben de aanwezigen aan den lijve kunnen ervaren hoe belangrijk het is om een AED in de nabijheid te hebben en wat het belang is van burgerhulpverleners.

Resumerend:

  • Heb je een AED, overweeg om deze buiten te plaatsen als die nu in je pand is geplaatst en meld deze in ieder geval aan bij HartslagNu of laat Hartveilig Voorschoten dat regelen;
  • Heb je geen AED, wellicht is er budget voor de aanschaf al dan niet samen met collega ondernemers in de buurt;
  • Meld je aan als Burgerhulpverlener bij HartslagNu of laat Hartveilig Voorschoten dat regelen;
  • Kun je nog niet reanimeren: volg een cursus (doe je dit particulier, dan zijn de kosten veelal te declareren bij de zorgverzekeraar) en meld je daarna aan als Burgerhulpverlener.

Wil je een eenmalige of structurele donatie doen aan Stichting Hartveilig Voorschoten en op die manier een bijdrage leveren aan het hartveiliger maken van Voorschoten, dan is men daar ook erg blij mee. Meer over de mogelijkheden kun je lezen op hun website.

Voor meer informatie over het in beheer geven van een AED of overige vragen kun je mailen naar: info@hartveiligvoorschoten.nl of kijk op hun website www.hartveiligvoorschoten.nl

Dit bericht delen?