Help op zaterdag 7 mei Oekraïense vluchtelingen aan werk

ash2

Help op zaterdag 7 mei Oekraïense vluchtelingen aan werk

Zaterdag 7 mei 2022, 13:00-17:00 uur 
American School of The Hague, Rijksstraatweg 200 Wassenaar

Op zaterdag 7 mei a.s. van 13.00 tot 17.00 uur wordt in de Amerikaanse School (ASH) op Rijksstraatweg 200 Wassenaar een inloop (Job Market) georganiseerd om vluchtelingen uit Oekraïne en ondernemers bij elkaar te brengen onder het motto: help de vluchtelingen aan werk. Alle ondernemers uit Wassenaar, maar ook Voorschoten zijn welkom. ASH zorgt voor de aanwezigheid van vertalers en de gemeente Wassenaar stuurt iemand van Werk en Inkomen.

Momenteel hebben al ruim 150 Oekraïense vluchtelingen onderdak gevonden in Wassenaar. Naast huisvesting, zorg en onderwijs voor de kinderen, is er dringend behoefte onder de volwassenen om te werken. Niet zozeer voor de verdiensten als wel om onderdeel uit te kunnen gaan maken van de samenleving en voor het gevoel nuttig bezig te zijn.

Daarom is de gemeente Wassenaar samen met Ondernemend Wassenaar op zoek naar bedrijven, die vluchtelingen voor kortere, of langere tijd aan een zinvolle dagbesteding kunnen helpen. Vooralsnog betreft het voornamelijk vrouwen, die niet allemaal het Engels en/of Duits, laat staan Nederlands machtig zijn. Een overzicht van hun vaardigheden en interesses is nog niet voorhanden. Het is de bedoeling dat op korte termijn Vluchtelingenwerk dit gaat registreren, maar daarop behoeven wij niet te wachten om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

De organisatoren realiseren zich dat de taal een probleem kan zijn. Maar met handen en voeten en goedwillende mensen kunnen de belangrijkste Nederlandse begrippen redelijk snel bijgebracht worden, want door de bank genomen zijn veel van de vluchtelingen goed opgeleid en graag bereid de handen uit de mouwen te steken en onze taal en gebruiken te leren.

Ook Voorschotense ondernemers die wel een paar extra handen in hun bedrijf kunnen gebruiken ziet men graag op de Job Market op 7 mei verschijnen. Bekend is dat zeker in de horeca veel ondernemers om personeel zitten te springen, maar ook in sommige andere branches staan veel vacatures open. Hier doet zich wellicht een kans voor om in de vacatures te voorzien. Een voordeel is dat Oekraïense vluchtelingen van de regering zonder al te veel administratieve rompslomp aan de slag mogen. Zeker voor een Oekraïense die het Engels of Duits een beetje machtig is, moet hier werk te vinden zijn.

Om vooraf enigszins een beeld te hebben van het aantal deelnemers aan de Job Market, is een beknopt aanmeldformulier opgesteld voor werkgevers en werkzoekenden. Je wordt verzocht dat in te vullen en te versturen, zodat de juiste voorbereidingen kunnen worden getroffen. Gebruik daarvoor deze link: Wassenaar Job Fair May 7, 2022 (google.com)