Het belang van een ondernemersclub

ovv_header_jasper

Het belang van een ondernemersclub

Nederland verenigingsland. Dat geldt voor particulieren en dat geldt voor bedrijven. Toch is van de paar duizend Voorschotense ondernemingen het merendeel niet georganiseerd. Onze vereniging telt ruim 180 leden. De Centrum Ondernemers Voorschoten (COV) iets meer dan 80 en in de Dobbewijk de winkelcentra Hofland en Van Beethoven-Winkel-Laan, de Voorschotense warenmarkt gaat het in totaal ook om maar enkele tientallen bedrijven. De meeste ondernemers in het dorp vinden het tot nog toe kennelijk niet belangrijk genoeg om zich te verenigen, terwijl hier toch ook het adagium ‘Samen sterk’ opgeld doet. Secretaris Jasper Suijten legt uit waarom en hoopt dat veel leden dat ook aan collega-ondernemers, die nog geen lid zijn, zullen gaan doen.

Suijten: Voorschoten heeft in de vorige eeuw een drastische gedaantewisseling ondergaan. Van agrarische gemeenschap met enkele kleine industrieën naar een forensendorp, waar wonen en woongenot voorop staan. Werd het dorp eerst veelal bestuurd door mensen met ter plaatse grote economische belangen, verschoof het accent van het bestuur in de loop der jaren steeds meer naar personen met een andere binding. En waar bedrijvigheid vroeger in elke straat te vinden was, concentreerde die zich steeds meer op enkele plaatsen, zoals winkels en horeca in met name het centrum, kleinindustrie en logistiek op een paar bedrijventerreinen en nog maar een paar boeren in het buitengebied. Bedrijvigheid die bovendien steeds meer onder druk kwam en komt te staan als gevolg van de voortdurende behoefte aan meer woningen, een veranderd consumptiepatroon en steeds zwaardere vestigingseisen.

Suijten vervolgt: Een ondernemer staat hierdoor steeds voor nieuwe uitdagingen. Zit hij of zij nog wel op de juiste plek met zijn of haar dienst of product. En hoe zien zijn of haar markten er over een poosje uit? Moet het aanbod en/of strategie aangepast worden? Is verduurzaming aan de orde? En hoe kan de continuïteit worden verzekerd? Allemaal zaken waarover je graag wilt sparren met iemand die dezelfde taal spreekt. En dan is het fijn als je lid bent van een ondernemersvereniging. Daar ontmoet je mensen die voor soortgelijke vragen zijn of worden gesteld. En kun je ideeën uitwisselen, waardoor je allebei verder komt.

Suijten verder: Maar een ondernemersvereniging is meer. Het is ook een belangenbehartiger. Zo staan wij samen met de BIZ Dobbewijk bijvoorbeeld pal voor de instandhouding (van het industriële en logistieke karakter) van onze bedrijventerreinen, waar de druk om er wonen en consumentendienstverlening toe te staan, alleen maar toeneemt. En met de COV maken wij ons sterk voor een compact en compleet centrum, waar je ook over tien jaar nog goed je boodschappen kunt doen en gezellig uitgaan. We willen ook meer passende bedrijvigheid in de woonwijken. Dat brengt daar ook leven in de brouwerij en versterkt er de sociale cohesie.

Suijten tenslotte: Ondernemers vormen de ruggengraat van de samenleving. En moeten derhalve voldoende ruimte krijgen en houden om hun rol te kunnen blijven spelen. Door samen op te trekken en met één mond te spreken wordt hun stem beter gehoord. Wij roepen daarom alle Voorschotense ondernemers, die nog geen lid zijn, op zich bij ons aan te sluiten. Om de kosten hoeft geen ondernemer het te laten. De jaarcontributie bedraagt normaal € 175. In dit coronajaar is die gehalveerd tot € 87,50. En wie zich nu aanmeldt, betaalt voor de rest van 2021 maar € 43,75. Aanmelden kan heel eenvoudig via deze link. Wie lid wordt, verzekert zich van de maandelijkse ontvangst van een digitaal ledenmagazine en ontvangt regelmatig uitnodigingen voor interessante ledenactiviteiten. Zo staan voor komend najaar bijvoorbeeld al een sloepentocht en een bedrijfsbezoek in de planning.

Bij de foto: Secretaris Jasper Suijten: “Het belang van de ondernemersvereniging kan niet genoeg benadrukt worden”. (Foto: René Zoetemelk)