Het nut van een goed netwerk

Het nut van een goed netwerk

Netwerken is net werken luidt een bekend gezegde onder ondernemers. Toch ziet ook in Voorschoten de leiding van menig bedrijf het nut van warme en vaak informele banden met collega-ondernemers niet of nauwelijks in. Wie op donderdag 30 juni rond 18 uur door de Voorstraat kwam of op vrijdagochtend 24 juni toevallig bij het kasteel moest zijn, mag wellicht verbaasd zijn geweest over het grote aantal plaatselijke ondernemers dat hij of zij bij elkaar zag, toch blijkt dat slechts het topje van de ijsberg te zijn geweest. Bij elkaar niet meer dan zo’n 200 personen, die iets meer dan 100 van de ruim 2.200 bedrijven in het dorp vertegenwoordigden. Eerdere door onze  ondernemersvereniging  georganiseerde bijeenkomsten trokken dezelfde mensen en vergelijkbare aantallen bezoekers. Kennelijk heeft meer dan 90 % van de plaatselijke ondernemers geen oog voor het nut van ontmoetingen met collega’s. Terwijl die toch heel vruchtbaar en bovendien ook nog eens heel gezellig kunnen zijn.

Nu mag bij het cijfer van 2.200 bedrijven best wel een grote kanttekening worden gemaakt. Daarin zijn ook alle ZZP’ers begrepen, waarvan ongetwijfeld een groot aantal eigenlijk geen ondernemer kan worden genoemd, omdat zij maar één of enkele vaste leveranciers en afnemers kennen en ook niet op zoek zijn naar groei en uitbreiding. En daarnaast zijn op menig adres in het dorp meerdere bedrijven gevestigd, die allemaal dezelfde leiding hebben en alleen om organisatorische en/of belastingtechnische redenen naast elkaar bestaan. Maar dan nog. Wij kunnen in de Dobbewijk, het centrum en andere plekken in het dorp menig adres aanwijzen, waar duidelijk bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden, die niet gekoppeld kunnen worden aan een lid van ons. En dat is jammer, want vroeg of laat: iedere ondernemer krijgt weleens met zaken te maken, waarover hij of zij wil sparren met een andere ondernemer, voordat een weloverwogen beslissing kan worden genomen. En dan is het maar wat fijn als je zo iemand in je eigen directe omgeving kent en vertrouwen kunt.

Wie tijdens zo’n netwerkbijeenkomst zijn of haar oren goed te luisteren legt, kan ook op nieuwe ideeën worden gebracht. Of dat tijdens ons zomerontbijt op 24 juni en/of de Rabobank Haringparty op 30 juni ook is gebeurd, is bij ons nog niet bekend. Feit is wel dat tijdens eerdere bijeenkomsten de kiemen werden gelegd voor een aantal succesvolle samenwerkingen en dat een aantal ondernemers er ook wel eens een leuke order in de wacht heeft gesleept. Zo is wel eens naar aanleiding van een toen opgedaan contact een bedrijf bij een ander bedrijf gaan inwonen en daar uiteindelijk mee gefuseerd. En hebben commercieel succesvolle ondernemers administratieve en organisatorische werkzaamheden bij een ander lid kunnen beleggen, die daarin gespecialiseerd is. Ook vindt er bewust of onbewust veel kennisoverdracht plaats. Bewust als wij bijvoorbeeld een speciale informatieavond beleggen over een nieuwe wet en de gevolgen daarvan voor bedrijven. Onbewust als men misschien hoort hoe een collega een probleem heeft aangepakt dat ook bij het eigen bedrijf speelt of tijdens een bezoek aan het bedrijf van één van de leden, die je gewoon bij hem of haar in de keuken laat kijken.

Voor de kosten hoeft geen enkele ondernemer het te laten. Het OVV-lidmaatschap kost € 175 per kalenderjaar. En bedrijven die zich nu of binnenkort aansluiten, betalen voor de rest van 2022 slechts € 87,50. Aanmelden kan heel eenvoudig via deze link.

Bij de foto: Ook tijdens de Rabobank Haringparty op 30 juni werd er flink genetwerkt (Foto: Walter Lambert)