Hoge bouwleges niet transparant en onderbouwd?

Hoge bouwleges niet transparant en onderbouwd?

Hoge bouwleges niet transparant en onderbouwd?

Uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis bleek recent dat Voorschoten de duurste gemeente van het land is voor bouwleges. In een jaar tijd stegen, volgens Eigen Huis, de tarieven hier met circa 90%!

Voor een kleine verbouwing van ongeveer € 10.000 euro betaal je in Voorschoten € 938 leges, terwijl dat in Leiden nog geen € 40 is. Bij een bouwsom van € 130.000 zijn de legeskosten in Voorschoten zo’n € 9.000 en in Hoogeveen en Rotterdam rond € 2.000. Enorme verschillen. Uit eigen onderzoek in de gemeentelijke jaarrekening en begroting bleek ons dat in de jaren 2014 tot en met 2017 meer dan € 100.000 méér aan bouwleges is binnengehaald dan begroot, dat pas in 2017 voor het eerst iets wordt vermeld over kostendekking en dat de toegerekende overheadkosten over de met de vergunningsverlening gemoeide directe uren maar liefst ruim 60% zijn zonder een nadere toelichting of onderbouwing.

Het (wettelijke) uitgangspunt bij bouwleges is dat gemeenten de gemaakte kosten in rekening mogen brengen, maar geen winst mogen maken. Wij hebben de gemeente gevraagd om een nadere onderbouwing en toelichting, met name over de overheadkosten. Als het beoordelen en afhandelen van de vergunning voor die kleine verbouwing circa 3 uur kost à € 100 per uur, komt daar dus een overheadtoeslag op van ruim € 600 of meer dan 200%! De gemeente dient aan te tonen dat er een causaal verband is, dus dat die opslag daadwerkelijk kosten betreft die hieraan toe te rekenen zijn en dat ze proportioneel zijn. Ook zal moeten blijken dat deze opslag voor overhead ook voor alle andere dienstverlening wordt toegepast. Mocht blijken dat deze kosten niet onderbouwd kunnen worden of dat er winst wordt gemaakt, dan kan de legesverordening ongeldig worden verklaard. We blijven er bovenop zitten om hier meer duidelijkheid over te krijgen. De gemeente heeft een onderzoek van de lokale rekenkamer aangekondigd. We gaan ervanuit dat er voor de behandeling van de begroting 2019 nader inzicht is.

Frank ten Have, voorzitter

Bij de foto: Brengt de Gemeente Voorschoten vanaf 2018 bij de bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen hier in de Dobbewijk en woningen elders in het dorp (veel) te hoge bouwleges in rekening?