In gesprek met de leden

ronaldk

In gesprek met de leden

Fysieke ledenbijeenkomsten zijn door corona verboden en voor virtuele ontmoetingen is slechts beperkte belangstelling. Daardoor wordt het voor het bestuur moeilijker om te achterhalen wat er onder de leden leeft en wat onze ondernemersvereniging voor hen in deze crisistijd kan betekenen.

Besloten is daarom bij alle leden afzonderlijk langs te gaan. Met een kleine attentie, omdat het kersttijd is. Elk bestuurslid neemt 1/7 deel van de leden voor zijn of haar rekening. Gehoopt wordt dat men niet alleen de attentie in ontvangst wil nemen, maar ook bereid is te vertellen hoe het met hem of haar en het bedrijf gaat. Uiteraard met strikte inachtneming van de regels die gelden voor de anderhalvemetersamenleving en de lockdown. En dat men eventueel ideeën wil meegeven over hoe we de vereniging het beste levend kunnen houden en waar we de komende tijd de meeste aandacht aan dienen te besteden.

In de eerstvolgende bestuursvergadering op 4 januari zullen de bestuursleden aan elkaar rapporteren over wat zij gehoord en gezien hebben. En mocht dat tot beleidswijzigingen leiden, zal dat ongetwijfeld in de loop van 2021 gestalte krijgen.

Bij de foto: Ronald Karremans van Veilig Wonen Voorschoten is blij met de attentie