Intensivering samenwerking met Ondernemend Wassenaar

handshake

Intensivering samenwerking met Ondernemend Wassenaar

Voorschoten blijft Voorschoten en Wassenaar blijft Wassenaar hoe de plaatselijke overheid ook wordt georganiseerd. Daarover waren ons bestuur en dat van Ondernemend Wassenaar (OW) het eens tijdens een kennismakingsbijeenkomst op donderdag 12 januari. We voorzien ook een spannende tijd nu de bestuurskrachtmetingen in beide gemeenten veel zwaktes aan het licht hebben gebracht, de ambtenaren van de gezamenlijke werkorganisatie ontevreden zijn en tijdelijke burgemeesters zijn benoemd.

‘Dat er iets fundamenteels moet gebeuren, staat buiten kijf’, aldus voorzitter Frank ten Have.  ‘Beide gemeenten zijn te klein om de vele taken, die zij voor hun inwoners en ondernemers moeten verrichten goed te kunnen uitvoeren. En het ambtelijk samengaan van enkele jaren terug heeft niet de gewenste kwaliteitsimpuls gegeven.’ Ook OW-voorzitter Peter Römer ziet de tekortkomingen in het gezamenlijke gemeentelijke apparaat. Complicerende factor is zijns inziens dat Wassenaar en Voorschoten in twee verschillende regio’s zijn ingedeeld. Römer: ‘Wassenaar is bestuurlijk duidelijk geörienteerd op Den Haag en Voorschoten op Leiden. De ambtelijke samenwerking lijdt hier duidelijk onder.’ Beide voorzitters hechten zeer aan de korte lijnen tussen politiek, bevolking en bedrijven, die nu in beide plaatsen bestaan. Daarom staan ze zeker niet te trappelen bij eventuele samenvoegingen met grote buurgemeenten. De komende tijd willen we met onze achterbannen overleggen welk toekomstscenario het meest wenselijk wordt geacht.

Dat Voorschoten en Wassenaar elkaar veel te bieden hebben, blijkt onder meer uit de samenwerking tussen de bedrijventerreinen Maaldrift en Dobbewijk. En ook de bereikbaarheidsproblemen kennen met de RijnlandRoute en de N44 veel raakvlakken. Voor beide besturen is het laatste zelfs aanleiding binnenkort voor de leden een gezamenlijke avond over de mobiliteit in de regio te beleggen. We willen ook graag van elkaar leren. De manier waarop wij in Voorschoten middels een zogenaamd Broodfonds arbeidsongeschiktheidsrisico’s voor ZZP’ers hebben verminderd, verdient in Wassenaar wellicht navolging.

Afhankelijk van de uitkomsten van de ledenraadplegingen, de ervaringen die we met gezamenlijke bijeenkomsten opdoen en mogelijke lokale politieke ontwikkelingen blijven beide besturen de komende tijd met elkaar in contact om de belangen van het plaatselijke bedrijfsleven zo goed mogelijk te kunnen blijven behartigen.