Interview met Frederike Werts over OVV in coronatijd

dsc_7049_frederike

Interview met Frederike Werts over OVV in coronatijd

‘NU MINDER ZICHTBAAR MAAR NOG STEEDS VOLOP AAN DE SLAG VOOR DE LEDEN’

Zesentwintig jaar geleden werd onze Ondernemersvereniging Voorschoten opgericht. Elkaar ontmoeten om de onderlinge contacten te versterken en het algemeen belang van de Voorschotense bedrijven te bepleiten bij derden, zoals de lokale overheid, regionale organisaties en consumenten, was destijds het doel dat de oprichters voor ogen hadden.

door Ellen de Vette

Die functie heeft de vereniging nog steeds. Regelmatig organiseren wij evenementen en bijeenkomsten waar de leden elkaar ontmoeten en door het bestuur worden bijgepraat over ontwikkelingen die ondernemers betreffen. Helaas is het de afgelopen maanden niet mogelijk geweest om een evenement te organiseren maar dat neemt niet weg dat het bestuur ook nu heel actief is om de belangen van de ondernemers te behartigen.

Frederike Werts werd vier jaar geleden lid van de OVV en is sinds één jaar lid van het bestuur. ‘Toen ik door toetreding in de maatschap van het advocatenkantoor waar ik werk, zelf ondernemer werd, realiseerde ik mij hoe belangrijk het is om als ondernemers bij elkaar te komen, niet alleen voor de gezelligheid maar ook om te netwerken en geïnformeerd te worden over zaken die spelen in je eigen dorp die voor ondernemers belangrijk zijn’.

‘Ik ben betrokken bij de verschillende overleggen met de gemeente. De OVV maakt deel uit van het Economisch Platform Voorschoten (EPV), waarin ook de verschillende Winkeliersverenigingen, de Horeca, de Voorschotense Weekmarkt en de BIZ Dobbewijk zijn vertegenwoordigd. Het EPV overlegt met de gemeente in het Economisch Overleg Voorschoten (EOV). In deze bijeenkomsten brengen wij de wensen en problemen ter sprake bij de wethouder Economische zaken. Zoals de bereikbaarheid van Voorschoten, de toenemende leegstand in het centrum en de trage gang van zaken bij het ontwikkelen van nieuwbouw- en andere projecten.. Ook willen wij meepraten over de energietransitie die ons te wachten staat en de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Belangrijk is ook de ontvlechting van de werkorganisatie Duivenvoorde. Hoe gaat straks het ondernemersloket in Voorschoten functioneren? Kunnen de ondernemers er goed terecht met hun vragen en problemen? Ook onderhoud ik samen met enkele andere bestuursleden de contacten met de fracties in de Voorschotense Raad. Het is belangrijk dat zij goed geïnformeerd zijn om ook de belangen van de ondernemers in de Gemeenteraad te kunnen behartigen’, zegt Frederike. ‘Ook is ons bestuur regionaal actief. Zo zijn wij bijvoorbeeld betrokken bij Economie 071, een samenwerking van zes gemeenten, ondernemersverenigingen en onderwijs- en kennisinstellingen, met als doel de economie in de Leidse regio te versterken’.

Regelmatig organiseren wij activiteiten samen met Ondernemend Wassenaar. Er zijn plannen om binnenkort de leden uit te nodigen voor een digitale informatiebijeenkomst waarbij ook de Stichting Wassenaar Voorschoten Marketing betrokken is. Het doel van deze bijeenkomst is om de leden weer eens met elkaar in contact te brengen en de ondernemers te laten zien welke mogelijkheden er zijn op het gebied van Toerisme, Recreatie en Horeca. ‘Hier willen we echt een leuk evenement van maken, we hopen veel aanmeldingen te krijgen.’ En vervolgt Frederike: ‘We kijken ook verder dan Corona. Kunnen we in december weer gewoon allemaal bij elkaar zijn, dan hebben we een fantastisch uitgesteld jubileumfeest voor de leden in petto. Mocht dat in december nog niet lukken, dan schuiven we het door naar 2022 want het 25-jarig bestaan van onze ondernemersvereniging moet ook 1 of 2 jaar later absoluut alsnog gevierd worden!