Kenniskring Onderwijs en Arbeidsmarkt op 17 maart afgelast

Kenniskring Onderwijs en Arbeidsmarkt op 17 maart afgelast

Nieuwe datum nog niet bekend
mboRijnland, Bètaplein 18, 2321 KS  Leiden

Let op: in verband met de maatregelen rondom het coronavirus is besloten om de Kenniskring te verplaatsen. De bijeenkomst op 17 maart gaat dus niet door.

Op dinsdag 17 maart organiseert Economie071 voor de derde keer de brede Kenniskring Onderwijs en Arbeidsmarkt. Deze keer staat het thema Leven Lang Ontwikkelen centraal (LLO). Je wordt bijgepraat over de pilot Matchen op vaardigheden, mboRijnland geeft een toelichting op het Knooppunt Leren en Werken, je krijgt een kijkje in de keuken van de mogelijkheden van Augmented Reality in het onderwijs en op de werkvloer en men sluit af met de nieuwe SLIM-subsidie voor leren en ontwikkelen in het MKB.

Meld je aan via deze link. Bekijk ook het verslag van de vorige bijeenkomst (mei 2019). En lees hoe het begon in 2018 (met pitches, discussies en een brandalarm…).

Leergemeenschap

De baan voor het leven​ bestaat niet meer. Dat vraagt ondernemerschap​ en continue bijscholing (Leven​ Lang Ontwikkelen) van de huidige en nieuwe​ generatie werkenden. Door de​ flexibilisering van de arbeidsmarkt​ verandert ook de visie van mensen op​ arbeid en op de arbeidsrelatie.​ Dit​ vraagt om een heel​ flexibel onderwijssysteem en dat studenten, werkenden, werkzoekenden wendbaar​ en een leven lang ontwikkelbaar​ zijn. De nieuwe, maar ook de huidige generatie werkenden moet leren om​ ondernemend en regisseur over de eigen loopbaan te zijn.

Dit betekent dat regelmatig oriënteren op de ontwikkeling voor passend werk normaler wordt. Iedereen is straks lid van een leergemeenschap waar je bijhoudt wat je hebt gedaan (portfolio), wat je doet en wat mogelijk interessant voor je is.

Lerend netwerk

Deze ontwikkeling betekent dat groeien naar een lerend regionaal netwerk noodzakelijk is. Hierin zijn niet alleen de kennisinstellingen betrokken, maar ook publiek-private samenwerkingen.​ Daarmee zullen kennisinstellingen steeds beter in staat zijn om met hun onderwijsaanbod van toegevoegde waarde te zijn voor lerenden, werkenden en bedrijven.

Programma

16.30 – 17.00:  Inloop met soep en een broodje

17.00 – 17.05:   Welkom door Joost Bruggeman, projectleider Kenniskring Onderwijs en Arbeidsmarkt

17.05 – 17.15     Toelichting stand van zaken van het Human Capital Actieplan Leidse regio en de pilot Matchen op vaardigheden door wethouder Paul de Bruijn van de gemeente Voorschoten.

17.15 – 17.30     Sneak preview door Sander van Ipenburg Grijpma, directeur Contract mboRijnland, over het Knooppunt Leven Lang Ontwikkelen (werktitel).

Het Knooppunt Leven Lang Ontwikkelen / leren & werken (werktitel) is een onderdeel van mboRijnland’s Lerend Regionale Netwerk dat de economische en maatschappelijke ontwikkeling in de regio stimuleert en ondersteunt. In dit knooppunt wordt leren, ontwikkelen en werken samengebracht. Hier vindt inspiratie, oriëntatie op ontwikkeling en matchen met onderwijs van mboRijnland en dat van derden plaats. Voor reguliere studenten, werkzoekenden en werkenden. Door regionale samenwerkingen tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden, wordt dit een leerwerkknooppunt met een breed gevoeld eigenaarschap.

Vragen die gesteld worden zijn onder meer hoe wakker ik de ontwikkelbehoefte van mijn werknemers aan en hoe stimuleer ik mijn medewerkers om zich te blijven ontwikkelen?

17.30 – 18.00     Robin de Lange, oprichter Virtual Reality Learning Lab en docent Universiteit Leiden op het gebied van ‘Augmented Reality & Human-computer-collaboration’.

Waardevol digitaal lesmateriaal speelt een essentiële rol in een Leven Lang Ontwikkelen. Professionals in een toch al krappe markt hebben nu eenmaal weinig tijd voor nascholing. Hoe maken we hapklare stukjes onderwijs die je kunt volgen op het moment dat je er behoefte aan hebt? Of misschien kunnen we binnenkort wel gepersonaliseerde werkinstructies tonen op Augmented Reality brillen?

Robin bespreekt de rijke mogelijkheden van online leren en hij laat zien waar je morgen mee aan de slag kunt.

18.00 – 18.15     Pauze

18.15 – 18.45     Martijn Spekman, directeur Codename Future, neemt ons mee in mogelijkheden om de leerbehoeften van (mkb)bedrijven en organisaties (werknemers en werkgever) te scannen. Hij licht de mogelijkheden toe van de SLIM-subsidie voor het mkb. De SLIM-subsidie heeft als doel om leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend te maken. Dit betekent dat in de onderneming aandacht is voor de ontwikkeling van het bedrijf en de medewerkers. De SLIM regeling kent 3 mogelijkheden om een aanvraag in te dienen:

  • Individuele aanvraag door een mkb onderneming (tot €24.999)
  • Samenwerkingsverband van organisaties en mkb ondernemingen (tot €500.000)
  • Grootbedrijven uit de landbouw-, horeca of recreatie-sector

Codename Future wil in de regio Rijnland werk maken van een samenwerkingsverband van organisaties en mkb ondernemingen. De aanpak is erop gericht om hiervoor onderzoek te doen naar de specifieke ontwikkelbehoefte bij de ondernemingen en medewerkers, daarvoor een onderwijsprogramma te ontwikkelen en daar uitvoering aan te geven. Binnen de regeling wordt een eigen bijdrage gevraagd van 40%, die de onderneming in de vorm van uren kan invullen.

Voor het samenwerkingsverband zal Codename Future de aanvraag verzorgen. Deze zal ingediend worden in het tijdvak 1 april – 30 juni. Mkb-ondernemingen die hier samen met Codename Future werk van willen maken, worden wij harte uitgenodigd voor een gesprek.

18.45 – 19.15   Actief aan de slag met de vraag: ‘Wat zou u doen met de SLIM-subsidie?’

In dit onderdeel gaan we actief aan de slag met de vraag: ‘Stel dat u SLIM-subsidie ontvangt in het kader van Leven Lang Ontwikkelen (LLO), hoe zou u dit dan inzetten?

19.15 – 19.45     Netwerkborrel ter afsluiting met een hapje en een drankje

Meld je aan via deze link.

mboRijnland, Bètaplein 18 Leiden

Dit bericht delen?