Kenniskring Onderwijs en Arbeidsmarkt

onderwijs

Kenniskring Onderwijs en Arbeidsmarkt

Maandag 8 oktober 16:00-19:00 uur
PLNT (Voorheen HUBspot), Langegracht 70, Leiden

De eerder op 21 juni geplande Kenniskring Onderwijs en Arbeidsmarkt is verplaatst naar maandag 8 oktober. De kenniskring is bedoeld om kennis te delen, inspiratie om te doen en elkaar te ontmoeten rondom het thema onderwijs en arbeidsmarkt op de schaal van de Leidse regio. Deelnemers komen uit de werkvelden onderwijs en kennis, gemeenten en ondernemers(verenigingen).

Ontwikkelingen en uitdagingen

De Kenniskring zal expliciet ingaan op de laatste ontwikkelingen en uitdagingen voor de Leidse regio voor wat betreft het thema Aansluiting Onderwijs – Arbeidsmarkt. Er komen diverse pitches over bijzondere projecten en vraagstellingen van met name bedrijven.

In het programma geeft Economie071 ook veel aandacht aan regionale initiatieven en vraagstukken. Het programma wordt samen met bureau Blaauwberg verzorgd. Zij zijn de opstellers van onze Arbeidsmarkt Quickscan en gaven onlangs de masterclass ‘Arbeidsmarkt van de Toekomst’.

Brede doelgroep welkom

Deze kenniskring is geschikt voor een brede groep mensen: iedereen die op dit thema werkzaam is binnen de partners van Economie071, maar ook vanuit de hele Leidse regio is welkom. Juist omdat we nu in een fase komen waarin we concreet worden, nog meer verbindingen gaan leggen tussen ideeën en initiatieven en veel energie kunnen gebruiken.