Kijk als gemeente meer naar opbrengsten dan naar kosten!

arsenaalmodellen

Kijk als gemeente meer naar opbrengsten dan naar kosten!

De gemeente moet op de centen passen, bezuinigt flink en laat de tarieven hard stijgen. In dat kader zijn ook de bouwleges vorig jaar fors verhoogd. Plotseling blijkt nu dit jaar dat er 9 ton extra aan opbrengsten bouwleges binnenkomt door drie grote bouwaanvragen. Vreemd overigens dat dat niet eerder bekend was, maar mooi dat daarmee de leges (per bouwproject) omlaag kunnen.

Het bewijst dat bouwen in meerdere opzichten, ook financieel, van belang is voor de gemeente. Grote nieuwe bouwprojecten leveren niet alleen woningen voor woningzoekenden op, maar ook extra opbrengsten voor de gemeente. Legesopbrengsten zodat die tarieven verder omlaag kunnen, maar ook extra jaarlijkse opbrengsten uit OZB en het Gemeentefonds (gelden die de gemeente van het rijk krijgt o.a. op basis van aantallen woningen, huishoudens en inwoners). Per extra opgeleverde woning ongeveer € 1000 per jaar.

Meer bouwen
Als we komende jaren dus 300 woningen extra kunnen bouwen levert dat 3 ton structureel op in de gemeentebegroting. Daarnaast besteden die extra huishoudens ook geld in de winkels, bij culturele voorzieningen en bij de horeca, waar ondernemers weer profijt van hebben. En daarmee de gemeenschap en vervolgens ook de gemeente.

Tempo maken
Toch zit er weinig vaart in de gemeentelijke besluitvorming over bouwprojecten. Neem het Arsenaal, de Moeder Gods kerk, het Kruispunt maar ook kleinere locaties. Meer tempo bij de gemeente levert meer financiële ruimte voor de gemeentebegroting dan blijven bezuinigen. Kortom meer daadkracht, tempo en besluitvorming in plaats van elke cent blijven omdraaien als gemeentebestuur. In dat kader hebben wij ook een brief gestuurd aan de raad om daar meer aandacht en urgentie voor te vragen. Voor ons als ondernemers, maar ook voor onze inwoners en woningzoekenden. Je vindt hem via deze link.