Kijk niet terug of vooruit, maar opzij!

Frank_Speech_groterDSC_7456

Kijk niet terug of vooruit, maar opzij!

Kort na de jaarwisseling is het gebruikelijk terug te kijken en vooruit te kijken, wat eigenlijk een beetje zinloos is. Terugkijken is alleen het herhalen van wat we weten en samen hebben meegemaakt. Natuurlijk is het leuk nog even stil te staan bij al onze activiteiten, terug te kijken op een goede samenwerking met bv. de gemeente en het COV, de taskforce Centrum, de regionale Koepel van Leidse ondernemers enzovoorts. En kunnen we memoreren dat er een broodfonds is opgericht, dat we weer veel kids hebben voorgehouden hoe leuk ondernemen is in het kader van Bizz World. Dat we een leuke uitgaansdag, BBQ, borrels en bedrijfslunches hebben gehad. Dat we de app van de Kamer van Koophandel gedemonstreerd hebben gekregen, ons bemoeid hebben met de regionale retailvisie en de economische visie van Voorschoten, alle gemeenteraadsfracties hebben bezocht, flink geld hebben ingezameld voor het bezoekerspaviljoen in Duivenvoorde en dat we maandelijks verslag hebben gedaan van al onze activiteiten, wensen en zorgen op onze pagina in Groot Voorschoten. Maar ach, dat is geen nieuws meer.

Vooruitkijken is eigenlijk ook zinloos want het gaat toch altijd wat anders dan je denkt. Natuurlijk hopen we dat de Dobbewijk dit jaar gereed komt en dat er een zinvolle invulling voor het Mexx terrein in de Dobbewijk komt (want dat is namelijk net zo groot als de hele rest van de Dobbewijk). En hopen we dat de Bedrijfsinvesteringszones (BIZ) in de Dobbewijk en in de Rouwkooplaan van de grond komen. Dat het centrum gereed komt, verder groeit en bloeit, dat de samenwerking met het COV en de Wassenaarse Ondermersvereniging verder wordt uitgebouwd. Dat onze ondernemers verder groeien alsook onze eigen vereniging, dat we dit jaar nog meer nuttige inhoudelijke themabijeenkomsten voor onze leden houden en dat we het jaar afsluiten met een spetterend Kerstgala in Duivenvoorde voor het goede doel. Ook hebben we ons voorgenomen maandelijkse nieuwsbrieven naar onze leden te sturen in plaats van de maandelijkse pagina in Groot Voorschoten. Maar ja, er komen heus wel weer andere dingen tussendoor. En daar zullen we, net als alle ondernemers, gewoon flexibel en pragmatisch op inspelen.

Kortom, terugkijken en vooruitkijken is niet zo zinvol. Waar ik voor pleit is dan ook om vooral eens opzij te kijken. Naar de mensen om ons heen en dan in het bijzonder naar de ondernemers om ons heen. Dat zijn er begin 2016 maar liefst 1,8 mln in heel Nederland, ruim 20% meer dan in 2010, waarvan de helft zzp’ers. Maar elke ondernemer is ooit als zzp’er begonnen. Kijk eens om je heen, van welke ondernemers je iets kunt leren, met wie je samen business opportunities kunt ontwikkelen. Om met elkaar dingen te ondernemen. Daar willen wij als OVV het platform voor zijn: kakelen, makelen en schakelen. Met elkaar en niet ieder voor zich. Zoals ze in Zuid Afrika zeggen; alleen ga je sneller, samen kom je verder. Een voorbeeld daarvan is de Ondernemersprijs die door ons in 2015 is ingesteld. Een jury bestaande uit Peter Römer van OndernemendWassenaar, Laura van Klink van VNO/NCW en Marja Delahaije, onze notaris en voorzitter van de jury, heeft maar liefst 8 kandidaten voor deze prijs langs gehad en daaruit een winnaar en twee runners up geselecteerd. We wensen de winnaar, Paul Bruijnzeels van La Casita en de runners up Monique van Oijen van Pien & Polle en Machiel Vlieland van Extra Vert veel geluk voor het nieuwe jaar en zullen de wedstrijd om deOndernemersprijs in 2017 herhalen. Maar allereerst een goed 2016 gewenst, met elkaar!

Frank ten Have, voorzitter OVV